Pohjanmaan Poniagility Cup säännöt

Pohjanmaan Poniagility Cup on Pohjanmaan alueella järjestettävä, shetlanninponeille avoin osakilpailuista koostuva cup-kilpailu. Cup:iin osallistuvan ponin on oltava puhdasrotuinen shetlanninponi. Muun rotuiset ponit voivat osallistua osakilpailuihin cupin ulkopuolella. Cup:iin voi osallistua osallistumatta kaikkiin osakilpailuihin. Cup on kilpailijakohtainen, kilpailija voi siis osallistua cupin osakilpailuihin eri poneilla. Cup pisteiden laskuun mukaan haluttava poni ilmoitetaan etukäteen kuhunkin osakilpailuun ilmoittautuessa (eli kustakin osakilpailusta kilpailija saa cup pisteitä vain yhden ponin kanssa vaikka osakilpailuun voi osallistua useammallakin ponilla). Osakilpailuihin voi osallistua myös kokonaan cupin ulkopuolella.
Cupin järjestäjänä toimii Shetlanninponiyhdistyksen Pohjanmaan alajaosto. Cupissa noudatetaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen agilitysääntöjä.

Huom! Junioriluokka on yhdistyksen sääntöjen mukaan 8-15-vuotiaille, mutta suuren junioriosallistujamäärän takia jaamme Pohjanmaalla luokan 8-11-vuotiaisiin (midit) ja 12-15-vuotiaisiin (juniorit). Huom! Tämä koskee ainoastaan Pohjanmaan agilitykilpailuja.
Muilta osin noudatetaan suomen shetlanninponiyhdistyksen agilitysääntöjä, säännöt alempana.
Luokat Pohjanmaan kisoissa ovat siis:
- Minit 3-7-vuotiaat
- Midit 8-11-vuotiaat
- Juniorit 12-15-vuotiaat
- Seniorit 16-vuotiaat ja vanhemmat
- Liikuntarajoitteiset
Tärkeintä agilityssä on hauskuus ja ponin hyvä kohtelu. Siksi jokaisessa osakilpailussa jaetaan tälläkin kaudella extrapalkinto "päivän paras poninkäsittelijä". Tuomari jakaa palkinnon sille kilpailijalle, joka käsittelee ponia kaikkein hevosystävällisimmällä tavalla.

Noggrannare inbjudan till varje deltävling publiceras närmare varje evangemang.
Obs! Enligt reglerna är juniorklassen menad för 8-15-åringar, men på grund av stort deltagarantal kommer vi denna säsong att dela juniorklassen till 8-11-åringar (midi) och 12-15-åringar (junior). Obs! Detta gäller endast agilitytävlingar i österbotten. För övrigt följs finlands shetlandsponnysällskaps agilityregler, reglerna längre ner.
Klasserna i österbotten är alltså:
- Mini 3-7-åringar
- Midi 8-11-åringar
- Junior 12-15-åringar
- Senior 16-åringar och äldre
- Funktionshindrade
Viktigast i agilityn är ju att det är roligt och att man hanterar ponnyn väl. Därför kommer vi igen denna säsong att dela ut ett extrapris i alla deltävlingar "dagens bästa ponnyhanterare". Domaren delar priset åt den tävlaren som hanterar sin ponny på det mest hästvänligaste sättet.

 

 

POHJANMAAN PONIAGILITY CUP SÄÄNNÖT

Pohjanmaan Poniagility Cup on Pohjanmaan alueella järjestettävä, shetlanninponeille avoin osakilpailuista koostuva cup-kilpailu. Cup:iin osallistuvan ponin on oltava puhdasrotuinen shetlanninponi. Muun rotuiset ponit voivat osallistua osakilpailuihin cupin ulkopuolella. Cup:iin voi osallistua osallistumatta kaikkiin osakilpailuihin. Cup on kilpailijakohtainen, kilpailija voi siis osallistua cupin osakilpailuihin eri poneilla. Cup pisteiden laskuun mukaan haluttava poni ilmoitetaan etukäteen kuhunkin osakilpailuun ilmoittautuessa (eli kustakin osakilpailusta kilpailija saa cup pisteitä vain yhden ponin kanssa vaikka osakilpailuun voi osallistua useammallakin ponilla). Osakilpailuihin voi osallistua myös kokonaan cupin ulkopuolella.
Cupin järjestäjänä toimii Shetlanninponiyhdistyksen Pohjanmaan alajaosto. Cupissa noudatetaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen agilitysääntöjä.

Luokat :
-Minit 3-7-vuotiaat (avustaja sallittu)
-Midit 8-11-vuotiaat
-Juniorit 12-15-vuotiaat
-Seniorit 16-vuotiaat ja vanhemmat
-Liikuntarajoitteiset (avustaja sallittu)

Jokaisessa cup-osakilpailussa jaetaan cup-pisteitä jokaisessa luokassa. Jokaisessa luokassa voittaja saa 10 pistettä, toiseksi sijoittunut 8 pistettä, kolmanneksi sijoittunut 6 pistettä, neljäs, viides ja kuudes 4 pistettä, seitsemäs ja siitä eteenpäin 3 pistettä. Keskeyttäneistä ja hylätyistä suorituksista saa yhden pisteen osallistumisesta. Tasapisteissä ratkaisee se, kenellä on enemmän osakilpailuvoittoja. Jos tämänkin jälkeen lopputulos on sama, ratkaisee finaalin tulos.
Pisteet lasketaan jokaisen cup-osakilpailun jälkeen. Päivitetyn tilanteen näet Pohjanmaan alajaoston nettisivuilta.
Lähtömaksu on 15 euroa ensimmäisen luokan osalta, seuraavat saman ponin tai saman omistajan muiden luokkien lähtömaksut ovat 12 euroa.
Jokaisessa osakilpailussa palkitaan kaikissa luokissa kaikki osallistujat ruusukkein.
Viimeisen osakilpailun jälkeen osakilpailujen cup-pisteet lasketaan yhteen, ja jokaisen sarjan cupvoittaja palkitaan palkinnolla, jonka lahjoittaa Adalian ponitalli/Miniponi.fi.
Tervetuloa mukaan hauskaan lajiin ponin kanssa!

Linkistä löytyy Suomen Shetlanninponiyhdistyksen agilitysäännöt

http://www.shettis.com/index?page=52ÖSTERBOTTENS PONNYAGILITY CUP REGLER

Österbottens ponnyagility cup är öppen för renrasiga shetlandsponnyr. Ponnyr av andra raser kan delta i tävlingarna, men inte i cupen. Cupen är personlig, deltagaren kan alltså delta i olika deltävlingar med olika ponnyr. Ifall man tävlar med flera ponnyr i samma deltävling, måst man meddela på förhand med vilken ponny man tävlar om cup-poäng i den deltävlingen. Man behöver inte delta i alla deltävlingar för att vara med i cupen.

Klasser:
-Mini 3-7-åringar (medhjälpare tillåten)
-Midi 8-11-åringar
-Juniorer 8-15-åringar
-Seniorer 16-åringar och äldre
-Funktionshindrade (medhjälpare tillåten)

I varje cup-deltävling delas det cup-poäng i varje klass. I varje klass får vinnaren 10 poäng, andra 8 poäng, tredje 6 poäng, fjärde, femte och sjätte 4 poäng, sjunde och framåt 3 poäng. Om man avbryter eller blir diskvaliserad får man ett poäng för deltagande. Vid jämna slutpoäng är vinnaren den, som har fler deltävlingsvinster. Om det fortfarande är jämt, avgör finalens placering cupvinnaren. Poängen räknas efter varje deltävling och publiceras på shetlandsponnyföreningens österbottens underavdelnings nätsidor.
Startavgift är 15 euro för första klassen och 12 euro för resten av starterna med samma ponny eller samma ägares andra ponnyr.
I alla deltävlingar får alla deltagare prisrosett.
Efter sista deltävlingen räknas poängen ihop och alla klassernas cupvinnare belönas med pris som doneras av Adalias ponnystall/Miniponi.fi
Välkommen med i en rolig gren med din ponny!

I alla deltävlingar följer vi Finlands shetlandsponnyförenings agilityregler.
Kort sammanfattning av dom allmänna punkterna:
- Det viktigaste är ponnyns välmående. Ponnyn bör vara väl förberedd och bör prestera dom olika hindren med egen vilja. Ponnyn bör vara frisk och skall vara under ledarens kontroll.
- Ponnyn bör vara minst 2 år, räknas från 1.1.
Ponny över 4 år får starta högst 4 gånger på en dag, under 4-år högst 2 gånger. I dessa 4 gånger räknas även utställnings- och bruksklasserna ifall såna arrangeras samma dag.
- Ledare för hingst bör vara 16 år eller äldre.
- Med dräktigt sto får man tävla fyra månader efter den sista betäckningen. Man får tävla med stoet fyra månader efter att den har kastat fölet eller sju månader efter fölning.
- Säkerhetshjälm och handskar obligatoriska. Bekväma skor rekomenderas. Spö tillåtet, max 120 cm. Ponny bör ha träns, bett (två/tredelat eller rakt) samt ledband. Bettlöst träns samt ögonlappar förbjudna. Benskydd, öronhuva samt flätor tillåtna.
- Domarn kan ge minuspoäng eller hålla tilltal åt deltagaren för olämpligt uppförande på banan eller emot ponnyn.


Reglerna hittas här på finska: http://www.shettis.com/index?page=52