POHJANMAAN PONIAGILITY CUP SÄÄNNÖTPohjanmaan Poniagility Cup on Pohjanmaan alueella järjestettävä, shetlanninponeille avoin osakilpailuista koostuva cup-kilpailu. Cup:iin osallistuvan ponin on oltava puhdasrotuinen shetlanninponi. Muun rotuiset ponit voivat osallistua osakilpailuihin cupin ulkopuolella. Cup:iin voi osallistua osallistumatta kaikkiin osakilpailuihin. Cup on kilpailijakohtainen, kilpailija voi siis osallistua cupin osakilpailuihin eri poneilla. Cup pisteiden laskuun mukaan haluttava poni ilmoitetaan etukäteen kuhunkin osakilpailuun ilmoittautuessa (eli kustakin osakilpailusta kilpailija saa cup pisteitä vain yhden ponin kanssa vaikka osakilpailuun voi osallistua useammallakin ponilla). Osakilpailuihin voi osallistua myös kokonaan cupin ulkopuolella.
Cupin järjestäjänä toimii Shetlanninponiyhdistyksen Pohjanmaan alajaosto. Cupissa noudatetaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen agilitysääntöjä.

Luokat :
-Minit 3-7-vuotiaat (avustaja sallittu)
-Midit 8-12-vuotiaat
-Juniorit 13-17-vuotiaat
-Seniorit 18-vuotiaat ja vanhemmat
-Para (avustaja sallittu)

Jokaisessa cup-osakilpailussa jaetaan cup-pisteitä jokaisessa luokassa. Jokaisessa luokassa voittaja saa 10 pistettä, toiseksi sijoittunut 8 pistettä, kolmanneksi sijoittunut 6 pistettä, neljäs, viides ja kuudes 4 pistettä, seitsemäs ja siitä eteenpäin 3 pistettä. Keskeyttäneistä ja hylätyistä suorituksista saa yhden pisteen osallistumisesta. Tasapisteissä ratkaisee se, kenellä on enemmän osakilpailuvoittoja. Jos tämänkin jälkeen lopputulos on sama, ratkaisee finaalin tulos.
Pisteet lasketaan jokaisen cup-osakilpailun jälkeen. Päivitetyn tilanteen näet Pohjanmaan alajaoston nettisivuilta.

Jos kilpailija osallistuu luokkaan useammalla ponilla, hänen tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa millä ponilla kerää cup-pisteet. Mikäli tätä ei ole ilmoitettu, lasketaan pisteet alimman sijoituksen mukaan.
Jokaisessa osakilpailussa palkitaan kaikissa luokissa kaikki osallistujat ruusukkein.
Viimeisen osakilpailun jälkeen osakilpailujen cup-pisteet lasketaan yhteen, ja jokaisen sarjan cupvoittaja palkitaan palkinnolla, jonka lahjoittaa Adalian ponitalli/Miniponi.fi.
Tervetuloa mukaan hauskaan lajiin ponin kanssa!

Linkistä löytyy Suomen Shetlanninponiyhdistyksen agilitysäännöt

http://www.shettis.com/ index?page=52

 

 

ÖSTERBOTTENS PONNYAGILITY CUP REGLERÖsterbottens ponnyagility cup är öppen för renrasiga shetlandsponnyr. Ponnyr av andra raser kan delta i tävlingarna, men inte i cupen. Cupen är personlig, deltagaren kan alltså delta i olika deltävlingar med olika ponnyr. Ifall man tävlar med flera ponnyr i samma deltävling, måst man meddela på förhand med vilken ponny man tävlar om cup-poäng i den deltävlingen. Man behöver inte delta i alla deltävlingar för att vara med i cupen.

Klasser:
-Mini 3-7-åringar (medhjälpare tillåten)
-Midi 8-12-åringar
-Juniorer 13-17-åringar
-Seniorer 18-åringar och äldre
-Para (medhjälpare tillåten)

I varje cup-deltävling delas det cup-poäng i varje klass. I varje klass får vinnaren 10 poäng, andra 8 poäng, tredje 6 poäng, fjärde, femte och sjätte 4 poäng, sjunde och framåt 3 poäng. Om man avbryter eller blir diskvaliserad får man ett poäng för deltagande. Vid jämna slutpoäng är vinnaren den, som har fler deltävlingsvinster. Om det fortfarande är jämt, avgör finalens placering cupvinnaren. Poängen räknas efter varje deltävling och publiceras på shetlandsponnyföreningens österbottens underavdelnings nätsidor.
Om tävlaren deltar i klassen med flera ponnyer, bör man meddela i samband med anmälningen med vilken ponny man samlar cup-poäng. Ifall detta inte är gjort, räknas poängen enligt lägsta placeringen.
I alla deltävlingar får alla deltagare prisrosett.
Efter sista deltävlingen räknas poängen ihop och alla klassernas cupvinnare belönas med pris som doneras av Adalias ponnystall/Miniponi.fi
Välkommen med i en rolig gren med din ponny!

I alla deltävlingar följer vi Finlands shetlandsponnyförenings agilityregler.
Kort sammanfattning av dom allmänna punkterna:
- Det viktigaste är ponnyns välmående. Ponnyn bör vara väl förberedd och bör prestera dom olika hindren med egen vilja. Ponnyn bör vara frisk och skall vara under ledarens kontroll.
- Ponnyn bör vara minst 2 år, räknas från 1.1.
Ponny över 4 år får starta högst 4 gånger på en dag, under 4-år högst 2 gånger. I dessa 4 gånger räknas även utställnings- och bruksklasserna ifall såna arrangeras samma dag.
- Ledare för hingst bör vara 16 år eller äldre.
- Med dräktigt sto får man tävla fyra månader efter den sista betäckningen. Man får tävla med stoet fyra månader efter att den har kastat fölet eller sju månader efter fölning.
- Säkerhetshjälm och handskar obligatoriska. Bekväma skor rekomenderas. Spö tillåtet, max 120 cm. Ponny bör ha träns, bett (två/tredelat eller rakt) samt ledband. Bettlöst träns samt ögonlappar förbjudna. Benskydd, öronhuva samt flätor tillåtna.
- Domarn kan ge minuspoäng eller hålla tilltal åt deltagaren för olämpligt uppförande på banan eller emot ponnyn.


Reglerna hittas här på finska: http://www.shettis.com/ index?page=52