Jäsentietojen käsittely Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:ssä

Suomen Shetlanninponiyhdistys (SSPY) kerää jäsenistään henkilötietoja jäsenyyden hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelystä vastaa jäsensihteeri Anne Backman (p. 050-393 5253, annebackman@luukku.com, Katissuontie 266, 07230 Monninkylä) yhdessä muun johtokunnan kanssa.

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry kerää jäseneksi liityttäessä nimen ja osoitteen.

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsenyyteen sisältyvä jäsenlehti, Shettislehti, on sopimus, jonka täyttämiseksi SSPY käsittelee nimeä ja osoitetta. Jäsenyys yhdistyksessä on edellytys, jotta SSPY:n järjestämiin näyttelyihin, kilpailuihin ym. voi osallistua jäsenhinnalla. SSPY käyttää jäsenistä muodostuvaa rekisteriään jäsenyyden ja siten osallistumismaksun suuruuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SSPY:n toimintaan liittyvä oikeutettu etu.

SSPY luovuttaa Shettislehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SSPY:llä on sopimus  painotalon kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Painotalo käsittelee henkilötietoja SSPY:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yhdistyksen jäsen

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu