Pohjanmaan kolmas Käyttis cup-osakilpailu järjestetään Pietarsaaressa.
Toivotamme kaikki mukaan hauskaan kisapäivään Fäbodantien tallille!

Käyttis Cup- ja Pohjanmaan Poniagility Cup- osakilpailut järjestetään 4.8.2019
Osoite: Fäbodantie 132, 68620 Pietarsaari

Käytössämme on kaksi kenttää ja agility suoritetaan drive-in -kilpailuna.

Käyttöluokkien tuomarina Maria Wirtanen

Luokat:
- Talutusluokka käynti
- Ratsastusluokka, helppo
- Ratsastusluokka, keskivaikea
- Ratsastusluokka, vaikea

- Ohjasajo, helppo
- Ohjasajo, keskivaikea
- Ohjasajo, vaikea

- Ajoluokka, helppo
- Ajoluokka, vaikea

- Agility MINI 3-7 vuotiaat, avustaja sallittu
- Agility MIDI 8-11 vuotiaat
- Agility JUNIORIT 12-15 vuotiaat
- Agility SENIORIT yli 16-vuotiaat
- Agility PARALUOKKA, avustaja sallittu

Käyttis Cupin säännöt, radat ym. ohjeet löytyvät sivulta www.shettis.com
-> Käyttöluokat
Pohjanmaan poniagility cupin säännöt löytyvät täältä: http://www.shettis.com/index?page=129

Kisoihin voivat osallistua kaiken rotuiset hevoset ja ponit, mutta muut kuin puhdasrotuiset Suomen Hippokseen rekisteröidyt shetlanninponit, joiden säkäkorkeus on enintään 107 cm, kilpailevat luokan ulkopuolisina saaden arvostelun ja osallistumisruusukkeen (ei sijoiteta).
Pohjanmaan Poniagility cupiin voi osallistua kaikenkokoiset puhdasrotuiset shetlanninponit. Muun rotuiset ponit voivat osallistua kilpailuun cupin ulkopuolella.

Ilmoittautumiset viim. 22.7. Lotalle sähköpostilla tai facebookin kautta. email: stubblantbruk@gmail.com
Ilmoita seuraavat tiedot: osallistujan nimi ja ikä, luokka ja ponin nimi ja rekisterinumero sekä liitä maksukuitti/maksutiedot.

Osallistumismaksu:
JÄSENET 15 euroa ensimmäisestä ponista ja 10 euroa saman omistajan seuraavista poneista/starteista
EI JÄSENET 20 euroa ensimmäisestä ponista ja 15 euroa saman omistajan seuraavista poneista/starteista

Maksetaan 22.7 mennessä Pohjanmaan alajaoston tilille Aktia FI67 4055 0010 7175 57. Muista käyttää viitenumeroa 2969!

Maksukuitti/tiedot maksusta liitettävä ilmoittautumiseen, myös puhelimella otettu valokuva kelpaa.
Huomioi, että jäsenmaksun on oltava maksettu, jotta voi maksaa jäsenen edullisemman osallistumismaksun.

Tapahtumaa ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta, osallistuminen omalla vastuulla.
Kilpailun järjestää Suomen Shetlanninponiyhdistyksen Pohjanmaan alajaosto yhteistyössä Fäbodantien Ratsastajien kanssa.

Tervetuloa mukaan hauskoihin shettiskisoihin!!! :)

**

Den tredje bruksdeltävlingen i Österbotten ordnas i Jakobstad.
Välkommen med på en rolig shettisdag till Fäbodavägens stall!

Käyttis Cup- och Österbottens ponnyagility-deltävling 4.8.2019.
Adress: Fäbodavägen 132, 68620 Jakobstad

Vi har i användning två ridplan och agilityn kommer att tävlas som en drive in-tävling.

Domare i bruksklasserna Maria Wirtanen

klasserna:
- Ledklass
- Ridklass, lätt
- Ridklass, medelsvår
- Ridklass, svår

- Tömkörning, lätt
- Tömkörning, medelsvår
- Tömkörning, svår

- Körklass, lätt
- Körklass, svår

- Agility MINI 3-7-åringar, medhjälpare tillåten
- Agility MIDI 8-11-åringar
- Agility JUNIORER 12-15-åringar
- Agility SENIORER över 16-åringar
- Agility PARAKLASS, medhjälpare tillåten

Käyttis cupens regler, banor mm. hittas på finska från adressen www.shettis.com
-> Käyttöluokat
Österbottens agilitycups regler hittas även på svenska: http://www.shettis.com/index?page=129

Tävlingarna är öppna för hästar och ponnyer av alla raser, men alla förutom dom som är registrerade i Finlands Hippos som renrasiga shetlandsponnyr med mankhöjd max. 107 cm deltar utanför tävlan och får en bedömning och deltagarrosett (ingen placering).
I agilitycupen kan alla renrasiga shetlandsponnyr delta, även överstora. Ponnyr av andra raser kan även delta, men tävlar inte om cup-poäng.

Anmälningarna senast 22.7 åt Lotta med email eller via facebook. email: stubblantbruk@gmail.com
Meddela följande info: deltagarens namn och ålder, klass, ponnyns namn och registreringsnummer samt betalningskvitto/betalningsinformation.

Anmälningsavgift:
MEDLEMMAR 15 euro för första ponnyn och 10 euro för samma ägares följande ponnyr/starter
ICKE MEDLEMMAR 20 euro för första ponnyn och 15 euro för samma ägares följande ponnyr/starter
Betalas senast 22.7 på föreningens konto Aktia FI67 4055 0010 7175 57, kom ihåg att använda referensnumret 2969!

Betalningskvitto/kopia av betalningen bifogas vid anmälan, går även att ta foto med telefonen.
Observera att medlemasavgiften bör vara betalad för att få betala startavgiften med billigare medlemspris.

Förfrågningar Lotta 050-505 2332

Tillställningen är inte försäkrad av arrangören, deltagande på eget ansvar!
Tävlingen ordnas av Finlands shetlandsponnyförenings Österbottens underavdelning i samarbete med Fäbodavägens Ryttare.

Välkommen med!! :)