Päivitetty 18.9.2016

Ohjeet SSPY:n rotunäyttelyn järjestämiseksi
kun järjestäjänä on joku muu yhdistys tai seura

SSPY julkaisee näyttelykutsun lehdessä ja kotisivuilla ja näyttelyä voi mainostaa shetlanninponien rotunäyttelynä seuraavin ehdoin:
- Poneja tulee ilmoittautua vähintään 35, jotta näyttely järjestetään
- Näyttelyssä noudatetaan SSPY:n näyttelysääntöjä sekä näitä ohjeita
- SSPY neuvoo tarvittaessa järjestelyasioissa
 

Järjestävä yhteistyöseura:

- Anoo näyttelyn yhdistykseltä edellisvuoden marraskuun loppuun mennessä

- Laatii näyttelykutsun. Näyttelykutsu toimitetaan mahdollisimman pian näyttelyn myöntämisen jälkeen yhdistykselle. Kutsusta tulee ilmetä näyttelypaikka (osoite), tuomari, näyttelyn johtaja ja puhelinnumero, järjestettävät luokat, kehän pohja (nurmi/hiekka/muu, mikä), viimeinen ilmoittautumispäivä sekä ilmoittautumisten vastaanottajan yhteystiedot, tilinumero mihin ilmoittautumismaksu maksetaan, näyttelyn järjestävä seura/muu taho sekä mahdolliset muut huomiot/poikkeukset. Muilta osin näyttelykutsuun liitetään SSPY:n näyttelykutsujen yleinen osa.

- Ottaa vastaan ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset postitse, SSPY:n kotisivujen internet-ilmoittautumislomakeella sekä ilmoittautumissähköpostiin. Lomakkeen kautta tulleet ilmoittautumiset tulevat valmiiksi excel-tiedostoon, joka toimitetaan ilmoittautumisten vastaanottajalle ilmoittautumisajan päätyttyä (lomakeilmoittautumisia voi seurata myös sähköpostista). Sähköpostitunnukset ilmoittautumisten vastaanottaja voi pyytää SSPY:n näyttelyvastaavalta.

- Tekee yhdistyksen johtokunnalle esityksen luokkien yhdistämisistä viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä.
Näyttelyluokat pyritään yhdistämään niin, ettei alle 3 ponin luokkia järjestetä.Luokkien yhdistämisessä käytetään kaavionmukaista järjestystä:

- Tekee ja kopioi näyttelykatalogin

- Hankkii tuomarin (SSPY:n hyväksymä, SSPY voi tarvittaessa auttaa tuomarin hankinnassa)

- Hankkii ruusukkeet. Ruusukkeina I, II ja III -ruusukkeet, luokkavoittajaruusukkeet sekä muut palkintoruusukkeet näyttelysääntöjen liitteen 2 mukaisesti. (Yhdistys lahjoittaa näistä osan, ks. alla)

- Hankkii näyttelynumerot. (SSPY voi lainata tarvittaessa)

- Hoitaa käytännön tehtävät näyttelypaikalla (esim. kanslia, kehien rakennus ja purku, sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt - tarkista lista!)

- Huolehtii tuomarin kuljetukset, majoitukset ja ruokailut. Tämä koskee myös käyttöluokkatuomaria. Tuomareille tarjotaan lounas ja/tai puffetin vapaa käyttö, virvokkeita ja tarpeeksi taukoja.

- Mikäli näyttelyssä järjestetään käyttöluokkia, tulee järjestävän tahon tutustua myös käyttöluokkien järjestämisen ohjeistuksiin ja noudattaa niitä.

- Käyttöluokkien finalisteille annetaan arvostelun mukana kutsu finaaliin siitä kilpailusta jossa ovat finaalipaikan lunastaneet, kutsusta selviää miten ja milloin finaaliin osallistuminen tulee ilmoittaa. Jokainen finaalipaikan saanut huolehtii itse ajoissa finaaliin osallistumisensa ilmoittamisesta.- Käyttöluokkia varten on tilattava arvostelulomakkeiden lisäksi riittävästi finaalikutsuja (finaaliin voi päästä samasta luokasta useampi osallistuja)

- Toimittaa tulokset SSPY:lle viikon kuluessa näyttelystä (ks. ohjeet).

- Toimittaa mahdollisten käyttöluokkien tulokset Tulospörssiin viikon kuluessa näyttelystä (ks. ohjeet).

- Toimittaa SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä raportin/jutun jäsenlehteä varten sekä kuvat luokkavoittajista/muista menestyneistä siltä osin kuin se on mahdollista.

- Toimittaa puhtaaksikirjoitetut tuomarien lausunnot SSPY:lle neljän viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 2€ / näyttelyluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.

- Tilittää SSPY:lle 1€ / käyttöluokkaan ilmoitettu poni kahden viikon kuluessa näyttelystä.
 

SSPY lahjoittaa näyttelyyn:
- Champion-ruusukkeet (jaettavat Champion-ruusukkeet sovitaan yhdessä näyttelykohtaisesti ilmoittautuneiden mukaan näyttelyvastaavan kanssa).
- Best In Show -pokaalin
- Parhaan esittäjän palkinnon
Huom! Järjestävä seura hankkii pokaalit ja laskuttaa ne yhdistykseltä.
 

Näyttelymaksut ovat samat kuin muissa yhdistyksen näyttelyissä sillä poikkeuksella, että Shetlanninponiyhdistyksen jäsenten lisäksi järjestävän seuran jäsenet saavat myös alennetut hinnat (mikäli järjestävä seura näin haluaa).

SSPY suosittaa, että luokkavoittajat ja Champion-ponit palkitaan myös muuten kuin ruusukkein. Nämä palkinnot voivat olla esim. lahjoituspalkintoja.

Näyttelytulokset (sijoitukset ja palkinnot) julkaistaan ensisijaisesti SSPY:n julkaisuissa ja kotisivuilla sekä tämän jälkeen haluttaessa myös järjestävän seuran julkaisuissa ja/tai kotisivuilla. Sanalliset lausunnot julkaistaan ensiksi SSPY:n seuraavassa lehdessä, jonka jälkeen ne laitetaan kunkin vuoden lopulla SSPY:n kotisivuille.


ROTUNÄYTTELYN TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Näyttelyn johtajan on huolehdittava seuraavista asioista koskien rotunäyttelyn tiedotusta ja tulosten ilmoittamista (tiedotettava näyttelyssä ko. asioita hoitavaa henkilöä):

  • Shetlanninponien rotunäyttelyille ja käyttöluokille perustetaan SSPY:n toimesta Facebook-tapahtumasivut. Tapahtumasivun päivityksestä ja ylläpidosta huolehtii SSPY:n edustaja tai tapahtuman järjestäjä yhteisen sopimuksen mukaisesti. Järjestäjä voi pyytää kyseisen tapahtuman hallintaoikeuksia SSPY:n Facebook-sivujen kautta (www.facebook.com/shettisyhdistys).
  • Järjestäjä voi julkaista osittaisia näyttelytuloksia ainoastaan Facebookissa SSPY:n perustamalla näyttelyn tapahtumasivulla, kuitenkin korostaen, että viralliset tulokset julkaistaan myöhemmin. (Kokonais)tulokset on toimitettava viikon kuluessa julkaistavaksi yhdistyksen kotisivuilla (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com).
  • Tämä ei koske kaksipäiväisiä näyttelyitä, joiden ensimmäisen päivän tulokset voidaan toimittaa julkaistavaksi jo ensimmäisen näyttelypäivän päätyttyä ja toisen näyttelypäivän tulokset myöhemmin.
  • Näyttelyiden ponilistat, aikataulut tai (kokonais)tulokset saa julkaista Facebook-tapahtumassa samaan aikaan, kun ne lähettää kotisivuille päivitettäväksi. Muista toimittaa mahdolliset muutokset päivitettäväksi myös kotisivuille.
  • Näyttelyn tulokset on toimitettava julkaistavaksi viikon kuluessa, myös käyttöluokkien tulokset (sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com)
  • Tulokset toimitetaan noudattaen alla olevaa mallia:
  • (Sija, ponin nimi, palkinto, tuomarin maatunnus, saavutetut palkinnot (myös luokkavoitto mainittava!), luokan loppuun POISSA: poisjääneet)
  • Tuloksia kirjoittaessasi huomioi isot ja pienet kirjaimet!

Tulokset

Best in show I Ponin Nimi
Best in show II Ponin Nimi
Best in show III Ponin Nimi
Paras Suomessa syntynyt standardi Ponin Nimi
Paras Nuori Ori Ponin Nimi
Paras Nuori Tamma Ponin Nimi
Champion Nuori Ponin Nimi
Reserve Champion Nuori Ponin Nimi

Champion Tamma Ponin Nimi
Reserve Champion Tamma Ponin Nimi

Mikäli mineille järjestettiin näyttelyssä omat luokat, minien palkintolistaus kuten yllä:
Paras Miniorivarsa
Paras Minitammavarsa
Champion Minivarsa
. . .

Muut erikoispalkinnot (palkinto ja saaja)
Paras Jälkeläisryhmä Ponin Nimi
Paras Kasvattajaryhmä Kasvattajanimi
Paras Esittäjä Esittäjän Nimi

LUOKKA 16  4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsomattomat tammat
1. Ponin nimi, I FIN, luokkavoittaja, Champion Tamma, BIS III
2. Ponin nimi, I FIN, Reserve Champion Tamma
3. Ponin nimi, II FIN
4. Ponin nimi, II FIN
5. Ponin nimi, III FIN
POISSA Ponin nimi, Ponin nimi, Ponin nimi

LUOKKA 13 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
1. Ponin nimi, II FIN, luokkavoittaja
2. Ponin nimi, II FIN
3. Ponin nimi, III FIN
Jne..

Luokkien järjestys tuloslistassa joko luokkajärjestys (sama kuin kutsussa) tai järjestys jossa luokat olivat näyttelyssä.


Näyttelyarvostelut kirjoitetaan tulosjärjestykseen ponin tietojen (poimittavissa näyttelyn katalogista) kanssa :

1-vuotiaat oriit ja ruunat
1. PONIN NIMI 246001H00123456 O 20150101
Ponin nimi 1000 SH / Ponin nimi RS 12345  / Ponin nimi SH 1234
Kasv. & om. Sukunimi Etunimi
Stor, välbyggd, välansatt hals, utmärkt överlinje, från sidan välbenad. Tåvidd fram, men markbunden skritt. Lätt, taktmässig trav. Spara som hingst!! II SWE, LV

2. PONIN NIMI  246001H001234567  O 20151010

jne...


NÄYTTELYN TEHTÄVÄLUETTELO

Näyttelyn vastuuhenkilö:
Tuomari:

Ennen näyttelyä:
Näyttelypaikkaan yhteydessä oleva hlö:
Ilmoitus tapahtumasta:
Näyttelykutsun laatiminen:
Ilmoittautumisten vastaanotto:
Ilmoittautumisten oikeellisuuden tarkistus:
Ehdotus näyttelyluokkien yhdistämisistä johtokunnalle:
Aikataulun ja ohjelman teko:
Näyttelykirjeen laadinta, monistus ja postitus:
Katalogin teko:
Katalogin monistus:
Arvostelulomakkeiden hankinta ja kirjoitus:
Palkintolahjoittajien hankinta:
Muiden palkintojen hankinta:
Ruusukkeiden hankinta:
Kuulutuslaitteiden hankinta:
Tuomarin kuljetus, majoitus ja ruokailut:
Ruokailujärjestelyt:
Näyttelyn pystytys:
- kehä
- kanslia
- tuomariteltta/pöytä ja tuolit
- palkintopöytä
- pysäköintialueen merkitseminen
- muut:

Tarvikkeet:
- numerolaput
- mittakeppi
- kansliatarvikkeet
- talikko + ämpäri (kehän siivous näyttelyn aikana)
- varariimu ja -naru kehien viereen karanneiden ponien varalle

Näyttelypäivän tehtävät:
ELL (esim. päivystävän numero):
Ensiaputaitoiset hlöt:
Puhelinnumerot päivän aikana/hlöt:
Järjestysmies:
Sihteeri:
Ratsastusluokkien tuomari:
Ratsastusluokkien sihteeri:
Ohjasajotuomari:
Ohjasajosihteeri:
Valjakkoluokkien tuomari:
Valjakkoluokkien sihteeri:
Agilitytuomari:
Agilitysihteeri:
Mini- ja juniorhandler tuomari:
Mini- ja juniorhandler sihteeri:
Kehäavustaja (mm. tulosten kirjaaminen, kehän siistiminen):
Palkintovastaava kehässä:
Tulosten ja arvostelupöytäkirjojen toimittaminen kansliaan joka luokan jälkeen:
Kehäänheittäjä:
Kanslian vastuuhenkilö:
Kuuluttaja:
Valokuvaaja:
Minien mittaaja:
Buffetti:
Myyntituotteet:
Siivous näyttelypäivän aikana, wc:t ja muut sisätilat:
Siivous näyttelypäivän aikana, ulkotilat:
Loppusiivous:

Näyttelyn jälkeen:
Tuomarin kuljetus:
Tuomarin muistaminen:
Tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa:
Arvostelujen puhtaaksikirjoitus ja toimittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Käyttöluokkafinalistien yhteystietojen toimittaminen yhdistyksen käyttöluokkavastaavalle viikon kuluessa:
Käyttöluokkien tulosten toimittaminen yhdistykselle viikon kuluessa
Näyttelyraportin kirjoittaminen yhdistykselle neljän viikon kuluessa:
Näyttelypaikan maksu ja kiitokset:
Näyttelymaksun tilittäminen yhdistykselle kahden viikon kuluessa:
Palkintolahjoitusten laskutus:
Kuulutuslaitteiden palautus:

Muut tarvittavat hlöt:

 

Näyttelykutsu

Näyttelykohtainen osa

NÄYTTELYPÄIVÄ + PAIKKAKUNTA

Tuomari: (nimi + maatunnus)

Näyttelyn johtaja: (nimi + puh)

Näyttelyluokat: (järjestettävien luokkien numerot)

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset maksetaan tilille XXXXXXX Ilmoittautumiset XX.XX.201X mennessä internet-lomakkeella, sähköpostitse shettisilmo@gmail.com (viestin aiheeksi NÄYTTELYN PAIKKAKUNTA) tai postitse osoitteella XXXXXXXXXXX

Näyttelypaikan osoite: (näyttelypaikan tarkka katuosoite + paikkakunta navigointia varten)

Muuta : (Näyttelykehän pohja, mahdollinen buffet, tiedustelut/puh, poisjäännit/puh, mahdolliset muut huomiot näyttelyä koskien)

Järjestää: (näyttelyn järjestäjä(t))
 

 

Yleinen osa (tämä osa on sama kaikissa näyttelyissä)

Huom! Tarkista näyttelykohtaisesta kutsusta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään (kohta "Näyttelyluokat") sekä muut ilmoittautumistiedot – nämä vaihtelevat näyttelyittäin!

Näyttelyluokat
1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat ruunat ja oriit
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat ruunat ja oriit
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat ruunat ja oriit
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
10. 18-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
11. 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
12. 18-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
13. 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
14. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
15. 4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsoneet tammat
16. 4-vuotiaat ja vanhemmat näyttelyvuonna varsomattomat tammat
17. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman
18. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia)
19. Jälkeläisluokka (orinumeroisella oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme jälkeläistä)
20. a) Minihandler 4-7-vuotiaat (Tässä luokassa voivat kilpailla kyseisen kalenterivuoden aikana 7 vuotta täyttävät)
20. b) Juniorhandler 8-16-vuotiaat
21. a) Ratsastusluokka, helppo
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea
21. c) Ratsastusluokka, vaikea
21. d) Ratsastusluokka, käynti, alle 4-vuotiaille
22. a) Ohjasajoluokka, helppo
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea
23. a) Valjakkoluokka, helppo
23. b) Valjakkoluokka, vaikea
24. a) Agility 4-7 vuotiaat, avustaja sallittu (Tässä luokassa voivat kilpailla kyseisen kalenterivuoden aikana 7 vuotta täyttävät)
24. b) Agility 8-15 vuotiaat (Tässä luokassa voivat kilpailla kyseisen kalenterivuoden aikana 15 vuotta täyttävät)
24. c) Agility yli 16-vuotiaat

HUOMIO! Tarkistathan aina näyttelyyn ilmoittautuessasi kunkin näyttelyn näyttelykohtaisesta osiosta mitä luokkia kyseisessä näyttelyssä järjestetään!
Kasvattajaluokan voi ilmoittaa vain kasvattajan luvalla.

Jälkeläisluokan voi ilmoittaa vain ko. oriin/tamman omistajan luvalla.

Huom! Kaksipäiväisissä näyttelyissä luokat 18. ja 19. järjestetään myös lauantaina. Ilmoita tällöin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitatko ryhmän lauantain vai sunnuntain luokkiin. Lauantain kasvattaja- ja jälkeläisluokat eivät kilpaile koko näyttelyn parhaiden kasvattaja- ja jälkeläisluokkien palkinnoista.

Mikäli näyttelypäivä alkaa minien arvosteluilla, voidaan minien kasvattaja- ja jälkeläisryhmät esittää heti miniluokkien päätyttyä. Tällöin kyseiset kasvattaja- ja jälkeläisryhmät eivät kilpaile koko näyttelyn parhaiden kasvattaja- ja jälkeläisluokkien palkinnoista. Jos haluat esittää miniryhmän heti minien arvostelun päätyttyä, ilmoita siitä hyvissä ajoin ennen miniluokkien loppumista kansliaan.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai yhdistää luokkia tarvittaessa.
Luokkien arvostelujärjestys voi olla eri kuin kutsussa.
Mikäli poni ilmoitetaan sekä näyttely- että käyttöluokkaan, pyrkii järjestäjä välttämään päällekkäisyyksiä aikataulussa. Mikäli päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä, on näyttelyn järjestäjä yhteydessä niihin ilmoittajiin, joita päällekkäisyydet koskevat. Näin voidaan sopia päivän sujumisesta sekä tarvittaessa mahdollisista hyvityksistä.

Ponin kirjallinen arvio voidaan julkaista ja se on julkinen.
Tapahtumalla ei järjestäjän puolesta ole vakuutusta.
Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan Suomen Shetlanninponiyhdistyksen näyttelysääntöjä. Säännöt on päivitetty vuodelle 2015. Säännöt löytyvät jäsenjulkaisusta sekä yhdistyksen kotisivuilta www.shettis.com

Näyttely on avoin poneille, jotka on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan ja joilla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit joiden jalostukseenkäyttöoikeus on ollut voimassa astutusvuonna. Tuontiponi, jonka tietoja ei ole vielä Suomen Hippoksen rekisterissä voidaan ilmoittaa näyttelyyn, jos se on tunnistettu. Tunnistustodistuksesta tulee lähettää kopio ilmoittautumisen yhteydessä. Tuontiponista on lähetettävä ilmoittautumisen mukana kopio alkuperämaan passista. Ulkomaisen osallistujan tulee olla rekisteröity oman maansa rekisteriin/kantakirjaan. Omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla.

Minien säkäkorkeus saa olla enintään 86cm. Poneilla on oltava mittaustodistus (kts. SSPY:n näyttelysäännöt) tai ponit mitataan näyttelypaikalla. Yli 86cm ponit siirtyvät automaattisesti standardikokoisten luokkaan. Standardiluokkaan ilmoitettua ponia ei voida siirtää miniluokkaan enää ilmoittautumisajan päätyttyä. Merkitse selvästi, mikäli ponisi on mini!


Näyttelymaksut:

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. näyttelyä järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:
          1. poni 26€ 2. poni 22€ 3. poni 18€ 4. poni ja seuraavat 15€
          Näyttelyvuonna syntyneet varsat 10€/varsa
          Jäsenten 23-vuotiaat ja vanhemmat ponit ilmaiseksi!
          Junior- tai minihandler 5€
Muut kuin jäsenet:
          1. poni 35€ 2. poni 31€ 3. poni 27€ 4. poni ja seuraavat 24€
         Näyttelyvuonna syntyneet varsat 15€/varsa
         Junior- tai minihandler 10€.

Jälkeläisryhmä on maksuton, mikäli ryhmän isä/emä esitetään näyttelyssä. Muutoin 10€. Kasvattajaluokka on maksuton.

Käyttöluokissa lähtömaksu on 15€ ensimmäisen luokan osalta, seuraavat saman ponin tai omistajan muiden ponien luokkienlähtömaksut ovat 10€. Käyttöluokkiin ilmoittautuminen kuten näyttelyluokkiin.
 

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua näyttelyyn internetlomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Ilmoittautumiseen on liitettävä kopio maksetusta näyttelymaksusta. Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Näyttelymaksujen tulee olla maksettu ja ilmoittautumisen postitettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje sähköpostitse noin viikkoa ennen näyttelyä ellei muusta toimitustavasta ole erikseen sovittu. Ole tarkka, EPÄSELVIÄ TAI ILMAN MAKSUKUITIN KOPIOTA LÄHETETTYJÄ ILMOITTAUTUMISIA EI OTETA VASTAAN.

Ilmoittautuminen internetin ilmoittautumislomakkeella:
lmoittautumislomake löytyy shetlanninponiyhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://www.shettis.com/fi /Näyttelyt/Näyttelyyn ilmoittautuminen/Nayttelylomake.html
Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan maksutiedot suoritetusta näyttelymaksusta. Huomioi ISOT kirjaimet ja noudata
annettuja ohjeita tarkasti. Jokaisesta osallistuvasta ponista on täytettävä oma lomakkeensa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla:
Ilmoittautuminen lähetetään osoitteeseen shettisilmo@gmail.com
Kopioi viestiosaan myös maksukuitti. Samalla sähköpostilla voit ilmoittaa useamman ponin. Sähköpostitse ilmoittautuneet saavat vastaanottajan kuittauksen ilmoittautumisen viestin perille tulosta. Kirjoita ponin tiedot viestiosaan seuraavan mallin mukaan.
Huomioi ISOT ja pienet kirjaimet. Älä laita Kasvattaja & Omistaja – riveille pilkkuja. Sukunimi ennen etunimeä. Kirjoita myös, mihin luokkaan poni osallistuu. Muista myös mainita mikäli ponisi on mini tai mikäli se on myytävänä (maksuton katalogi-maininta).
Ensimmäinen rivi: Ponin nimi, rekisterinumero, sukupuoli (T,O, R) ja syntymäaika (vuosikuukausipäivä)
Toinen rivi: Isä ja sen kantakirjanumero / Emä ja sen kantakirja- tai rekisterinumero / Emänisä ja ktk-nro
Kolmas rivi: Kasvattaja (sukunimi ja etunimi) ja paikkakunta tai maa
Neljäs rivi: Omistaja (sukunimi ja etunimi) ja paikkakunta
Viides rivi: Ilmoittajan sähköpostiosoite johon näyttelykirje lähetetään
Kuudes rivi: Näyttelyluokka

PONI PONTEVA P05-9999 R 20050627
INNOKAS 999SH / ERINOMAINEN P99-9999 / ETEVÄ 888SH
Kasvattaja: KASVATTAVA KAUNO KAUNOLA
Omistaja: OMISTAJA OILI & OLLI OILINKYLÄ
ilmoittajan@meiliosoite.fi
Luokka 12

Ilmoittautuminen postitse:
Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voi näyttelyihin ilmoittautua myös postitse. Kopioitavan lomakkeen löydät tästä lehdestä sekä tulostettavan kotisivuilta. Täytä lomake huolellisesti ja toimita se ilmoittautumisajan puitteissa näyttelykutsusta löytyvään osoitteeseen.

HUOM! Mikäli näyttelyssä on myös Hippoksen kehä nuorille poneille (1–3v. tammat, 1–2v. oriit, 1–3v. ruunat), ilmoittaudutaan siihen erikseen Hippokseen. Tarkemmat ohjeet nuorten ponien arvostelusta sekä ilmoittautumisesta osoitteesta www.hippos.fi