Rotumestaruudet valjakkoajossa (2022)

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää SRL:n hyväksymä kilpailujärjestäjä (esim. ratsastusseura tai muu taho, jolle on myönnetty kilpailujen
järjestämisoikeus). Kilpailujärjestäjän päättää valjakkokomitean ehdotuksesta kyseinen rotujärjestö, mikäli ei ole antanut
tehtävää valjakkokomitealle.

2 Kilpailumuoto
Mestaruuskilpailu suoritetaan yhtenä kilpailuna, johon kuuluvat lajin mukaisesti koulukoe, kestävyyskoe ja tarkkuuskoe. Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia SRL:n kilpailusääntöjä IX Valjakkoajo ja paravaljakkoajo ja I Yleinen osa, sekä valjakkoajon rotumestaruussääntöjä.

3 Kilpailuoikeus
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti noudattaen SRL:n KSIX -sääntöjä.
Kilpailuun voi osallistua yksiköllä ja/tai parivaljakolla. 

4 Kilpailun taso
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti.
Kilpailu voidaan käydä avoimen luokan yhteydessä, jolloin mestaruudesta kilpailevat vain näiden sääntöjen mukaiset rodut omassa ryhmässään.
Mestaruudesta kilpaillaan, mikäli kilpailun ensimmäiseen osakilpailuun osallistuu vähintään kolme valjakkoa.
Valjakkoajon lajikomitea vahvistaa vuosittain ajettavat kouluohjelmat.

5 Osallistuminen useammalla valjakolla
Urheilija voi osallistua useammalla valjakolla. Tällöin hänen on ilmoitettava ennen kilpailun alkua, millä valjakolla hän kilpailee mestaruudesta.
Mestaruusluokan kestävyyskokeessa urheilija ajaa aina ensin mestaruudesta kilpailevalla valjakolla.
Tarkkuuskokeessa urheilijat, jotka eivät kilpaile mestaruudesta, lähtevät osakokeen viimeisinä.
Kestävyyskokeessa mestaruudesta kilpailija ei saa ennen omaa suoritustaan toimia vaunuavustajana muissa luokan valjakoissa.

6 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu KIPAssa SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä noudattaen.

7 Palkinnot
Sovitaan rotumestaruuskohtaisesti.
Sijoittuakseen mestaruudessa valjakon tulee saada kilpailusta hyväksytty kokonaistulos.
Normaaleista luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä kilpailukutsun mukaisesti.

Rotukohtaiset täsmennykset:
Shetlanninponien valjakkomestaruus

Kilpailuoikeus
Kilpailuoikeus on ponilla, joka on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan ja jolla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit, joiden jalostukseen käyttöoikeus on ollut voimassa astutusvuonna. Ponin säkäkorkeus voi olla enintään 107cm.
Voidakseen osallistua mestaruuskilpailuun ajurilla ja ponilla on oltava edellisen 24 kuukauden aikana vähintään yksi hyväksytty tulos kokonaiskilpailusta (sis. kaikki kolme osakoetta) valjakkoajossa.
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry tarkistaa mestaruuskilpailuun ilmoittautuneiden ponien kilpailuoikeudet ja ilmoittaa mestaruuskilpailuun osallistuvien ponien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun alkua. Jos kilpailuun osallistuu yksikköjä ja pareja, ne kilpailevat omissa luokissaan ja mestaruus ratkaistaan tällöin kokonaisvirhepisteiden perusteella. 

Kilpailun taso
Kilpailu käydään Helppo B -luokassa.

Palkinnot
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry lahjoittaa kolmelle parhaalle mestaruusruusukkeet ja -mitalit.