Rotumestaruudet valjakkoajossa (päivitetty 7.3.2020)

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää SRL:oon kuuluva ratsastusseura. Järjestävän seuran päättää valjakkokomitean ehdotuksesta kyseinen rotujärjestö, mikäli ei ole antanut tehtävää valjakkokomitealle.

2 Kilpailumuoto
Mestaruuskilpailu suoritetaan yhtenä kilpailuna, johon kuuluvat lajin mukaisesti koulukoe, kestävyyskoe ja tarkkuuskoe. Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia SRL:n kilpailusääntöjä IX Valjakkoajo ja I Yleinen osa, sekä valjakkoajon rotumestaruussääntöjä.

3 Kilpailuoikeus
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti.
Kilpailuun voi osallistua yksiköllä ja/tai parivaljakolla. Parivaljakossa kilpailutulos vaaditaan kahdelta hevoselta.

4 Kilpailun taso
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti.
Kilpailu voidaan käydä avoimen luokan yhteydessä, jolloin mestaruudesta kilpailevat vain näiden sääntöjen mukaiset rodut omassa ryhmässään.
Mestaruudesta kilpaillaan, mikäli kilpailun ensimmäiseen osakilpailuun osallistuu vähintään kolme valjakkoa.
Valjakkoajon lajikomitea vahvistaa vuosittain ajettavat kouluohjelmat.

5 Osallistuminen useammalla valjakolla
Kilpailija voi osallistua useammalla valjakolla. Tällöin hänen on ilmoitettava ennen kilpailun alkua, millä valjakolla hän kilpailee mestaruudesta.
Mestaruusluokan kestävyyskokeessa kilpailija ajaa aina ensin mestaruudesta kilpailevalla valjakolla.
Mestaruusluokan tarkkuuskokeessa kilpailijat, jotka eivät kilpaile mestaruudesta, lähtevät osakokeen viimeisinä.
Kestävyyskokeessa mestaruusluokan kilpailija ei saa ennen omaa suoritustaan toimia vaunuavustajana muissa mestaruusluokkien valjakoissa.

6 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä noudattaen.

7 Palkinnot
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti.
Sijoittuakseen mestaruudessa valjakon tulee saada kilpailusta hyväksytty kokonaistulos.
Normaaleista luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä kilpailukutsun mukaisesti.

Rotukohtaiset täsmennykset:
Shetlanninponien valjakkomestaruus

8 Kilpailuoikeus
Mestaruuteen osallistuakseen tulee ponin omistajan (tai omistajan perheenjäsenen) tai ajurin (tai ajurin perheenjäsenen) olla Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsen ilmoittautumisajan päättyessä.
Kilpailuoikeus on ponilla, joka on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan ja jolla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit, joiden jalostukseenkäyttöoikeus on ollut voimassa astutusvuonna.
Ponin säkäkorkeus voi olla enintään 107cm.
Voidakseen osallistua mestaruuskilpailuun ajurilla ja ponilla on oltava kuluvalta tai edelliseltä kaudelta vähintään yksi hyväksytty suoritus valjakkoajossa kokonaiskilpailusta vähintään noviisi-tasolta. Suomen Shetlanninponiyhdistys ry tarkistaa mestaruuskilpailuun ilmoittautuneiden ponien kilpailuoikeudet ja ilmoittaa mestaruuskilpailuun osallistuvien ponien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun alkua.
Jos kilpailuun osallistuu yksikköjä ja pareja, ne kilpailevat omissa luokissaan ja mestaruus ratkaistaan tällöin kokonaisvirhepisteiden perusteella.

9 Kilpailun taso
Kilpailu käydään helppo B-luokassa.

10 Palkinnot
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry lahjoittaa kolmelle parhaalle mestaruusruusukkeet ja -mitalit.