AJOLUOKKA, VAIKEA

Yksilöohjelmassa esitettävät asiat, järjestys vapaavalintainen muiden paitsi alku- ja lopputervehdyksen osalta, pysähdykset toivotaan esitettävän muualla kuin radan reunassa.

Alkutervehdys

Käyntiä

Ravia, 20m ympyrät molempiin suuntiin

Temponlisäys ravissa

Kiemuraura ravissa, loivuusaste vapaa

Pysähdys ja peruutus 4-6 askelta

Lopputervehdys

Ohjelman maksimikesto 5min.