AJOLUOKKA, VAIKEA

Yksilöohjelmassa esitettävät asiat, järjestys vapaavalintainen muiden paitsi alku- ja lopputervehdyksen osalta, pysähdykset toivotaan esitettävän muualla kuin radan reunassa.

Alkutervehdys
Käyntiä
Ravia, 20m ympyrät molempiin suuntiin
Temponlisäys ravissa
Kiemuraura ravissa, loivuusaste vapaa
Pysähdys ja peruutus 4-6 askelta
Lopputervehdys

Ohjelman kesto noin 3 min.