EU:n tunnistusasetus tuo muutoksia hevosten rekisteröintiin 1.1.2016 alkaen

30.12.2015 18:29

EU:n tunnistusasetuksen muutos tuo muutoksia hevosten rekisteröintiin 1.1.2016 alkaen. Keskeistä muutoksessa on se, että jokaisen hevosen, joka on Suomessa pidempään kuin 90 vuorokauden ajan, tiedot on jatkossa merkittävä tietokantaan. Tietokantaan merkitseminen tehdään virallisen rekisterinpitäjän kautta. Lähes kaikkien hevosten rekisteriin merkitsemisestä vastaa Suomen Hippos ry (pl. Eestin raskaat vetohevoset (Eestin raskaat vetohevoset ry) sekä Irlannin cobit (Suomen Irlannincob yhdistys ry)).

Kaikilla 1.7.2009 jälkeen syntyneillä hevosilla tulee olla hevospassi ja niiden tulee olla merkitty mikrosirulla. Mikäli hevosen rekisteröinti on kesken tai hevospassi on lunastamatta, tulee nämä hoitaa kuntoon välittömästi. Vuonna 2015 syntyneiden varsojen rekisteröinti tulee hoitaa loppuun viimeistään vuoden kuluessa varsan syntymästä. Huom! Ravikilpailuoikeuden saamiseksi varsa tulee tunnistaa 31. maaliskuuta mennessä ja syntymätodistus tulee lunastaa 31.12.2015 mennessä.

Suomeen 1.1.2016 jälkeen pysyvästi tulevat hevoset on ilmoitettava rekisteriin merkitsemistä varten 30 vuorokauden kuluessa Suomeen tulosta. Ennen 1.1.2016 Suomeen tulleet hevoset on merkittävä rekisteriin siirtymäajan puitteissa, eli viimeistään 31.12.2016 (siirtymäaika vahvistetaan MMM:n valmisteilla olevassa kansallisessa asetuksessa).

EU:n ulkopuolelta tulevat hevoset tulee tunnistaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niille tulee anoa hevospassi. EU:n sisämarkkina-alueelta tulevien hevosten osalta tietojen varmentaminen on myös suositeltavaa ennen rekisteriin merkitsemistä. EU-passilliset hevoset on mahdollista ilmoittaa rekisteriin myös Suomen Hippoksen nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella, joka lähetetään hevospassin ja tarvittavien liitteiden kanssa Hippokseen. Ilmoituksen perusteella rekisteröitävistä hevosista tallennetaan tietokantaan vain rajallinen määrä tietoa ja hevosta tai sen jälkeläisiä ei rekisteröidä pääkantakirjaan. Yksilöllä ja sen jälkeläisillä ei myöskään ole näyttely- eikä ravikilpailuoikeutta (jalostukseen käytön ja näyttely - ja ravikilpailuoikeuden ehtona on identiteetin varmennus Suomen Hippos ry:n hyväksymän tunnistajan toimesta).

Hevosten ravikilpailutoiminta sekä jalostustoiminta edellyttävät ehdottoman luotettavaa hevosrekisteriä. Suomeen tulevien hevosten osalta tämä tarkoittaa hevosten tietojen varmentamista hevosjalostusliittojen toimihenkilöiden toimesta, ennen merkitsemistä rekisteriin. Suomen Hippos suosittelee kaikkien Suomeen tulevien hevosten osalta tietojen varmentamista. Oman alueesi hevosjalostusliiton yhteystiedot löydät www.hevosjalostusliitot.fi

Hevosten, jotka on merkitty Suomen Ratsastajainliiton rekisteriin ennen 31.12.2015 ja niillä on SRL-numero, tiedot siirretään Suomen Hippoksen rekisteriin Ratsastajainliiton toimesta 1.3. alkaen vuoden 2016 aikana. Tietojen siirtämistä varten hevosesta tulee toimittaa SRL:n rekisterin rekisteröinti-ilmoitus sekä kopio hevospassista Ratsastajainliittoon. Lisätietoja SRL-numeroisten hevosten tietojen siirtämisestä saa Minttu Kuusistolta SRL:stä. SRL:n kilpailurekisteristä siirrettävät hevoset merkitään rekisteriin ilman sukutietoja. Sukutietojen lisääminen myöhemmin on mahdollista lisämaksusta. Tällöin hevosen passi tulee toimittaa Suomen Hippokseen.

Kaikkien hevosten tiedot on myös jatkossa merkittävä keskustietokantaan. Eviran mukaan keskustietokanta tullaan toteuttamaan vuoden 2016 aikana. Suomen Hippoksen rekisteriin merkittyjen hevosten tietojen siirtäminen keskustietokantaan ei edellytä toimenpiteitä hevosen omistajalta.

Linkki Hippoksen sivuille