Ilmoittaudu Aktiivinäyttely- ja Aktiivikäyttöponikisoihin sekä Vuoden kilpailija-, kasvattaja- ja isäori -kilpailuihin!

02.01.2017 00:00

Ilmoittautumiset Aktiivinäyttelyponi-, Aktiivikäyttöponi-, Vuoden kilpailija-, Vuoden kasvattaja- ja Vuoden isäori -kilpailuihin 31.1.2017 mennessä. Tarkista säännöt ja yhteyshenkilö kilpailun kohdalta!

 

AKTIIVINÄYTTELYPONI

Aktiivinäyttelyponikilpailu on kaikille Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsenten omistamille shetlanninponeille avoin pistekilpailu. Ponit voivat kerätä pisteitä osallistumalla kalenterivuoden aikana eri näyttelyihin.

Pisteiden kertyminen:

Palkintoluokka I II III
Match show & harjoitusnäyttely 30 20 10
Rotunäyttely 50 40 30
Pohjoisen poninäyttely 50 40 30
Valtakunnallinen poninäyttely 50 40 30
Tamma- ja varsanäyttely ja oripäivät 50 40 30

 

 

 

 

 

 

Vuoden Voittaja- tai Best in Show -sijoitus:

VV/BIS I 50
VV/BIS II 40
VV/BIS III 30
VV/BIS 4 30
VV/BIS 5 30


Muuta huomioitavaa:

– Kilpailuun ilmoittaudutaan itse.

– Ponin omistajan (haltijan) tulee olla Shetlanninponiyhdistyksen jäsen.

– Kilpailu on ponikohtainen.

– Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Tulokset (näyttelypäivä ja -paikka, palkintoluokka) tai kopio näyttelykirjasta, sisältäen ponin nimen ja rekisterinumeron, lähetetään 31.1. mennessä Timo Heikkilälle osoitteeseen timoheikkila1@hotmail.com tai Timo Heikkilä, Suurensuontie 212, 46910 Anjala.

Eniten pisteitä kerännyt poni palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa Vuoden aktiivinäyttelyponina. Voittaja palkitaan palkinnolla, jonka lahjoittaa Börjes Kotimäki. Lisäksi voittaja, toinen ja kolmas saavat kunniakirjan.

 

AKTIIVIKÄYTTÖPONI

Vuosittain palkitaan Aktiivikäyttöponi, jonka palkinnon lahjoittaa Marianna Paavolainen. Suoritukset voivat olla eri kilpailijoiden kanssa. Kilpailuista, joihin poni on osallistunut, tulee ilmoittaa paikka, aika, kilpailija, kilpailu, sijoitus ja osallistujien määrä luokassa.

Pisteiden kertyminen:

– käyttöluokkaan tai ratsastus-, valjakko- tai agilitykilpailuihin osallistuminen: 3 p.

Sijoituksesta palkitaan seuraavasti:

I sija 30 p.
II sija 25 p.
III sija 20 p.
IV sija 15 p.
V sija 10 p.
Muut sijoittuneet 5 p.


Sijoittuneiden määrä

Osallistujia Sijoittuu
Väh. 3 1
4–8 2
9–12 3
13–16 4
17–20 5
20->

+1 sij.
/ alkava 4 osall.

Kisaan ilmoittaudutaan itse toimittamalla tiedot tuloksista 31.1. mennessä osoitteeseen mirva.kinnunen1@gmail.com tai Kinnunen Mirva, Suurenniityntie 206, 47150 Raussila.

 

VUODEN KILPAILIJA

Vuoden Kilpailija -kilpailu on avoin kaikille Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsenille. Kilpailussa kerätään pisteitä, joita voit saada jokaisesta ratsastus-, ohjasajo-, ajo- tms. kilpailusta, johon olet osallistunut shetlanninponilla.

Kilpailua varten sinun tulee lähettää tiedot kilpailuista, joihin olet osallistunut. Ilmoita oman nimesi lisäksi jokaisen kilpailun kilpailuluokka, päivämäärä, paikka, sijoitus, osallistujamäärä ja ponin nimi jonka kanssa olet kilpailuun osallistunut.

Pisteitä jaetaan jokaisesta kilpailusta max. 30 pistettä:

I sija 30 p.
II sija 20 p.
III sija 10 p.
Muut sijoittuneet 5 p.


Muistathan, että kilpailijan tulee olla Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsen.

Eniten pisteitä kerännyt kilpailija palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa Vuoden Kilpailijana. Voittaja palkitaan palkinnolla jonka lahjoittaa Nina Malmberg, Tallbon ponitalli.

Tulokset lähetetään 31.1. mennessä osoitteeseen: nina_malmberg@hotmail.com tai Nina Malmberg, Niemenkyläntie 692, 02570 Siuntio.

 

VUODEN KASVATTAJA

Vuoden Kasvattaja -kilpailuun voivat osallistua kaikki ne Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsenet, joiden kasvattamia poneja on ko. vuonna esitetty ja palkittu Suomen Hippoksen näyttelyssä, rotunäyttelyissä ja/tai Kansallisessa poninäyttelyssä 3 kpl tai enemmän.

Kasvattajien kasvattamia poneja on esitettävä vähintään kolme eri yksilöä. Ponit voi olla esitetty samassa näyttelyssä ja/tai samalle tuomarille. Eri palkinnoista (I, II tai III) saa pisteitä seuraavalla tavalla:

I 15 pistettä

II 10 pistettä

III 5 pistettä

ei palk. 0 pistettä

– Kaikki kotimaiset näyttelytulokset huomioidaan. Bonuspisteissä huomioidaan myös kaikki palkinnot.

– Jos poni jätetään arvostelematta esim. ontumisen tai ali- tai ylikuntoisuuden vuoksi, ei tulosta huomioida pisteitä laskettaessa.


Bonuspisteet

Bonuspisteitä saa:

– jalostustarkastuksessa I-palk. hyväksytty ori saa 3 pistettä/ori

– jalostustarkastuksessa II-palk. hyväksytty ori saa 2 pistettä/ori

– jalostustarkastuksessa I-palk. tamma saa 2 pistettä/tamma (entinen KTK)

– jalostustarkastuksessa I-palk. aikuinen ruuna saa 2 pistettä/ruuna

– tasaisen hyvästä kasvatustyöstä seuraavasti: (vain yksi vaihtoehto)

100 % I-palk. 6 p.

60 % I-palk. 4 p.

100 % I–II-palk. 4 p.

100 % II-palk. 2 p.

60 % I–II-palk. 1 p.

– BIS- ja VV-sijoituksista seuraavasti:

Rotunäyttely:

BIS I 3 p.

BIS II 2 p.

BIS III 1 p.

BIS 4 1 p.

BIS 5 1 p.

Kansallinen poninäyttely:

VV1 3 p.

VV2 2 p.

VV3 1 p.

VV4 1 p.

VV5 1 p.

BIS I 3 p. (VV-pisteiden lisäksi)

BIS II 2 p. (VV-pisteiden lisäksi)

BIS III 1 p. (VV-pisteiden lisäksi)

Eliittinäyttely:

BIS I 3 p.

BIS II 2 p.

BIS III 1 p.


Pisteiden laskeminen:

Jokaisen kasvattajan kasvattien osalta:

1) lasketaan yhteen näyttelyistä saadut pisteet

2) jaetaan em. tulos palkintojen määrällä = keskiarvo

3) lisätään bonuspisteet

Lopuksi vertaillaan eri kasvattajien saavuttamia pistemääriä, ja selviää kuka on VUODEN KASVATTAJA!

Vuoden Kasvattaja palkitaan kevätkokouksessa.

– Kilpailuun ilmoittaudutaan itse.

– Kasvattaja ilmoittaa kaikki kalenterivuonna esitetyt ponit jokaisesta näyttelystä sekä niiden saamat palkintoluokat.

– Ilmoittaja on vastuussa että ilmoitetut tulokset ja ponit ovat oikein, virheellisesti/ puutteellisesti ilmoittautunut osallistuja voidaan sulkea pois kilpailusta.

– Kilpailu aika on kalenterivuosi.

– Kevätkokouksen jälkeen on kaksi viikkoa aikaa valittaa tuloksista kirjallisesti, minkä jälkeen tulokset ovat lopullisia.

Ilmoittautuminen:

Poni, näyttelypäivä ja -paikka ja palkintoluokka sekä BIS/VV-sijoitukset on lähetettävä seuraavan vuoden 31.1. mennessä tuloksen laskijalle.

Tällä hetkellä tuloksen laskija/tarkastaja on Timo Heikkilä, yhteystiedot timoheikkila1@hotmail.com tai Timo Heikkilä, Suurensuontie 212, 46910 Anjala.

 

VUODEN ISÄORI

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa jalostukseen hyväksytyt oriit, joiden jälkeläisiä on esitetty Suomen Shetlanninponiyhdistyksen rotunäyttelyissä vuonna vähintään 5 kappaletta.

Mikäli joku tai jotkut esitetyistä jälkeläisistä näytetään useammassa rotunäyttelyssä, lasketaan mukaan ko. jälkeläisen / jälkeläisten kaikki näyttelytulokset.

Kilpailuun ilmoittaudutaan itse. Ilmoittajan tulee olla oriin omistaja ilmoittautumishetkellä.

Ilmoittaja vastaa ilmoittautumistietojen oikeellisuudesta.

Kaikkien jälkeläisten kaikki tulokset tulee ilmoittaa yhtä aikaa.

Jokaisen jälkeläisen tuloksissa on mainittava näyttelyiden päivämäärät ja paikkakunnat sekä ponin palkintoluokka (I, II, III, ei palk.). Mikäli ponin näyttelysuoritus joudutaan keskeyttämään esim. ontumisen tms. vuoksi, kyseistä näyttelyä ei huomioida pistelaskussa.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

I-palk. 15 pistettä

II-palk. 10 pistettä

III-palk. 5 pistettä

ei palk. 0 pistettä

Oriin jälkeläisten keräämät pisteet lasketaan yhteen ja tulos jaetaan jälkeläisten esityskertojen lukumäärällä = keskiarvo. Eniten pisteitä saavuttanut ori palkitaan kevätkokouksessa.

Ilmoittaja lähettää jälkeläisten näyttelytulokset 31.1. mennessä osoitteeseen: mattilansatu@gmail.com.