Näyttelyiden ja käyttöluokkien hakuaika päättyy 31.10.!

08.10.2019 20:21

Kiinnostaako shettistapahtumien järjestäminen? Vuoden 2020 näyttelyt ja käyttöluokat tulee anoa viimeistään 31.10.!

Johtokunta suunnittelee ensi vuoden tapahtumakalenterin saamiensa anomusten pohjalta. Tervetuloa mukaan järjestämään näyttelyitä ja kisoja!
Johtokunta neuvoo tarvittaessa, mutta ennen anomuksen jättämistä on silti hyvä tutustua huolellisesti järjestäjän ohjeisiin (pätee nimestään huolimatta soveltuvin osin myös käyttöluokkiin:) 

- Järjestäjän ohjeet

- Näyttelyanomus
- Käyttöluokka-anomus