Syyskokouksen 16.11. pöytäkirja

29.11.2019 00:00

Pöytäkirja syyskokouksesta on luettavissa alta. Se julkaistaan lisäksi liitteineen Shettislehdessä 4/2019.
Kiitos kaikille syyskokoukseen osallistuneille!

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous​
Aika:
Lauantai 16.11.2019 klo 14.15
Paikka: Mustilan Puukoulu, Kouvola

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Maura Tuomi avasi kokouksen klo 14.15 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maura Tuomi ja sihteeriksi Saara Simola.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu Suomen Shetlanninponiyhdistyksen kotisivuilla, Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä (ensimmäisen kerran) 23.8.2019. Kokouksessa on läsnä 30 jäsentä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Aaltonen ja Katri Patjas, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Sääntömääräiset syyskokousasiat
5.1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
Johtokunta ehdotti tulevan vuoden teemaksi ”yhdessä ystävyydellä”, jota Sarita Poikolainen esitteli tarkemmin. Ajatuksena on, että mahdollisimman moni jäsenistä järjestäisi kiinnostuksensa ja halunsa mukaan pieniä tempauksia tai tapahtumia – avoimet ovet, talutusratsastushetken naapurin lapsille, tmv. – joissa shettis pääsee esiin ja shettiksen ympärillä vietettäisiin mukavaa aikaa yhdessä. Mieluusti jaetaan tästä kuvia sosiaalisessa mediassa. Teema hyväksyttiin. Asiasta käytiin keskustelua ja lisääkin ideoita esitettiin. Suunnitelmaa kehitetään näiden pohjalta.

Yhdistyksen tiedotus vuonna 2020 on jäsenlehden osalta vielä epävarma, sillä uutta päätoimittajaa ei ole löytynyt. Etsintä jatkuu.

5.2 Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020
Johtokunta esitti jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasollaan. Tämä hyväksyttiin.

5.3 Talousarvio vuodelle 2020
Rahastonhoitaja Anne Backman esitteli talousarvion. Se noudattelee edellisiä vuosia, mutta sen toteutuminen on tavallista epävarmempi johtuen jäsenlehden tilanteesta:
tehdäänkö jäsenlehteä, kuinka monta numeroa, missä laajuudessa jne. 

5.4 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Puheenjohtajaksi ehdotettiin useampia henkilöitä, jotka kaikki kieltäytyivät. Asiasta keskusteltiin, jonka jälkeen Sarita Poikolaista ehdotettiin uudelleen puheenjohtajaksi, hän
suostui ja hänet valittiin puheenjohtajaksi.

5.5 Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2020-2021
Erovuorossa ovat: Anne Backman, Suvi Lerkki, Mervi Santonen, Saara Simola, Ulla Tuomainen ja Emma Tuominen. Lisäksi Sarita Poikolaisen siirtyessä puheenjohtajaksi
kesken johtokuntakautensa vapautui häneltä vuodeksi johtokuntapaikka. 

Erovuoroisista Anne Backmania ja Ulla Tuomaista lukuunottamatta muut olivat ehdolla myös seuraavalle kaudelle. Lisäksi johtokunnan jäseniksi ehdotettiin Päivi Kvistiä, Catarina Maunoa, Juhani Salmista ja Anu Tapola-Vugtsia. Järjestettiin vaalit; ennen äänestystä päätettiin, että viimeinen läpi mennyt nousee Sarita Poikolaisen tilalle ja on erovuorossa syyskokouksessa 2020.

Vaaleissa valituksi tulivat Anu Tapola-Vugts (27 ääntä), Suvi Lerkki (24), Mervi Santonen (24), Saara Simola (23), Juhani Salminen (20), Päivi Kvist (16). Kahden muun äänet jakautuivat tasan, joten tilanteen ratkaisi arpa. Johtokunnan jäseneksi vuoden mittaiselle kaudelle valittiin siten Emma Tuominen (9).

5.6 Puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkiot seuraavalle vuodelle
Palkkioita ei ole aiemmin maksettu eikä johtokunta ehdottanut sellaista tulevallekaan vuodelle.

5.7 Varsinaisten ja varatoiminnantarkastajien valinta
Nykyiset varsinaiset toiminnantarkastajat Sari Rasi ja Camilla Simonsén lupautuivat jatkamaan, ja heidät valittiin.

5.8 Yhdistyksen virallisen edustajan valinta mm. Hippoksen yleiskokoukseen
Johtokunta esitti, että viralliseksi edustajaksi valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan kulloinkin nimeämä(t) henkilö(t). Tämä hyväksyttiin.

6. Palkitsemiset
Vuoden 2019 tulosten perusteella jaettiin seuraavat palkinnot:

6.1 Anna’s Prize, parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä palkittu 1v. (lahjoittanut Anna Lindberg): Usvaniityn Alma, isä Usvaniityn Jerry 282 SH, emä Usvaniityn Helmi 1215 SH, ei. Alfons 91 SH, pisteet 8,5-8,5-8,5-8,5-8-7,5-7,5-9-8,5-8,5 ka. 8,3
6.2 Wilson’s Prize, parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä palkittu 2v. (lahjoittanut Päivi ja Jyrki Vääräkoski): Usvaniityn Jolie, isä Usvaniityn Hemuli 125 SH, emä Almnäs Tahiti 1257 SH, ei. Perigueux v. Isala RS 490, pisteet 9-9-8,5-8,5-8,5-7-7,5-8-8,5-8,5 ka. 8,3
6.3 Kakkulanmäen Kulho, parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä nuorena ponina palkittu 3v. (lahjoittanut Sari ja Roope Rasi): Promisehill Fairy Fluke, isä Kevin v. Bunswaard 157 SH, emä Beaudesert Autumn Fair, ei. Threapwood Venture SPSB 3595, pisteet 9-8-8,5-8-8-8-7,5-8,5-8,5-8,5 ka. 8,25
6.4 Onnen Aarre, parhailla pisteillä jalostusarvosteltu 3-8v. Suomessa syntynyt tamma (kiertopalkinnon lahjoittanut Taina ja Mika Lehtinen): Sammalisen Katriina synt. 2016, isä Kompis Roderick 110 SH, emä Kaunisrannan Florence, ei. Bonance v. Dorpzicht 93 SH, pisteet: 8,5-8,5-8,5-8,5-7,5-7,5-7,5-8,5-9-8,5-8,5 ka. 8,27

7. Muut asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa palkitaan perinteisesti edellisen vuoden aikan I-palkinnolla jalostusarvostellut ponit patsailla. Palkintoja ei postiteta mikäli omistaja ei pääse
hakemaan sitä kokouksesta, vaan toimituksesta sovitaan muuten, esimerkiksi näyttelyiden yhteyteen. Timo Heikkilä ehdotti, että jatkossa toimituksen pitää onnistua saman vuoden aikana, jonka jälkeen palkinnot palautettaisiin käyttöön eli jaettaisiin seuraavana vuonna muille. Tämä hyväksyttiin.

Lisäksi kysyttiin paikalla olijoiden toiveita myyntituotteiksi. Niitä saatiin, ja pyritään hankkimaan.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.