Vuoden 2022 näyttelyt ja käyttöluokat anottava nyt!

16.10.2021 00:00

Vuoden 2022 Näyttelyiden sekä käyttöluokkien anomukset tulee toimittaa yhdistykselle mahdollisimman pian. Lomakkeesta poiketen anomukset tulee jättää 14.11. mennessä. 

Näyttelyjen anomuslomakkeeseen pääset tästä: http://www.shettis.com/fi/N%C3%A4yttelyt/N%C3%A4yttelyanomus.html

Käyttöluokkien anomuslomakkeeseen pääset tästä: http://www.shettis.com/fi/K%C3%A4ytt%C3%B6luokat/K%C3%A4ytt%C3%B6luokkahakemus.html

Muistathan että kaikki kohdat tulee täyttää!

Tutustuthan myös näyttelyjärjestäjien ohjeeseen (soveltuvilta osin myös käyttiksiin): http://www.shettis.com/fi/Näyttelyt/Ohjeistus+näyttelyjärjestäjille.html