Syyskokouksen pöytäkirja

29.11.2022 00:00

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 

Paikka: Kylämäen hevostila, Marttila 

Aika: 29.10.2022 klo 17.00 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

Leila Lerkki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokous aloitettiin klo 17.00. 

 

2. Järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leila Lerkki ja sihteeriksi Maura Tuomi. 

 

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 13.10.2022 ja Instagramissa ja Facebook-sivuilla 14.10.2022. Kokouksessa oli läsnä 13 jäsentä ja 3 valtakirjoilla. Lisäksi kokouksessa oli joitakin ei-jäseniä ja kokousta seurattiin Teams-palvelimen kautta 23 henkilöä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Lerkki ja Tulikukka Kiviharju, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. 

 

5. Sääntömääräiset syyskokousasiat 

5.1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Keskusteltiin siitä ja johtokunta kertoi, että uusia toimivampia kotisivuja on mietitty koska sivuillamme on paljon tietoa. Johtokunta tutkii millä rahalla ja miten tämä olisi mahdollista ja onko yhdistyksellä varattavissa rahaa tähän. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

5.2 Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2023 

Johtokunta ehdotti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan ja tämä hyväksyttiin. Jäsenmaksut ovat seniori 34 €, juniori 24 €, perhejäsen 14 €, yhteisöjäsen 57 €, ulkomaanjäsen 40 €, ainaisjäsen 340 €, kasvattajajäsen 50 € ja ainaiskasvattajajäsen 500 €. Jäsenillä on edelleen mahdollisuus liittää ja maksaa uuden jäsenen jäsenmaksu 5 euron alennuksella. 

5.3 Talousarvio vuodelle 2023 

Sihteeri esitti talousarvion vuodelle 2023 ja se hyväksyttiin. 

5.4 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Maura Tuomea. Vastaehdokkaita ei ilmoittautunut. Maura kiitti luottamuksesta ja jatkaa vuoden 2023. 

5.5 Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2023–2024 

Johtokunnasta erovuorossa olivat: Timo Heikkilä, Mirva Kinnunen, Nora Rantanen, Kirsi Aaltonen, Pauliina Niemi ja Tulikukka Kiviharju. Kokouksessa ehdotettiin kaikkia erovuoroisia uudelleen, jonka lisäksi johtokunnan jäseneksi ehdotettiin Päivi Kvistiä. 

Järjestettiin äänestys. Johtokuntaan tulivat valituiksi Mirva Kinnunen (15 ääntä), Tulikukka Kiviharju (14), Nora Rantanen (14), Pauliina Niemi (13), Timo Heikkilä (11), Päivi Kvist (9). 

 

6. Palkitsemiset 

6.1 Sunnyhill’s Prize; parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä palkittu 1v. poni (lahj. Pauliina Niemi): Springfield Oprah, isä Springfield Homer 304 SH, emä Brunette v.d. Nachtegaal 1464 SH, ei. Noir v.d. Nachtegaal, kasv. & om. Tapola-Vugts Anu & Vugts Johannes, pisteet 9-9-8,5-8,5-8-7,5-7-9-8-8,5 ka. 8,3 

6.2 Wilson’s Prize; parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä palkittu 2v. poni (lahj. Päivi Vääräkoski): Brigatin Priscilla, isä Brigatin Poker 279 SH, emä A.P. Perseid Pearl 1201 SH, ei. Ulverscroft Tiggie GBR 51 SH, kasv. & om. Anne Brigatti, pisteet 8,5-8-8,5-8-8-7,5-7-8,5-8-8 ka. 8,0 

6.3 Little Better Prize; parhailla pisteillä Suomen Hippoksen näyttelyssä nuorena ponina palkittu 3v. poni (lahj. Kirsi Suomela): Springfield Mindy, isä Springfield Flint 287 SH, emä Zabrina v.d. Blikhalm 1334 SH, ei. Kevin v. Bunswaard 157 SH, kasv. Tapola-Vugts Anu & Vugts Johannes, om. Adeliina Laitinen, pisteet 8-7,5-8-8-8-7,5-7-8-7,5-8 ka. 7,75 

6.4 Onnen Aarre; parhailla pisteillä jalostusarvosteltu 3-8v. Suomessa syntynyt tamma (kiertopalkinnon lahj. Taina ja Mika Lehtinen): Canna’s Julishka 1646 SH, isä Canna's Fonzie 280 SH, emä Junibackens Babushka 1446 SH, ei. Furunäs Jotex, kasv. Jaakkola Juha & Nurmi Seija, om. Marjut Myller, pisteet 9-8,5-8,5-8-8,5-7,5-7-7,5-8,5-8-8,5 ka. 8,13 

 

7. Ehdotus tuomareiden kouluttamisesta yhdistykselle 

Maura Tuomi esitteli mahdollista tuomarikoulutusohjelmaa, joka on mukaelma emämaan tuomarikoulutusohjelmasta. Mentoreiksi emämaan tuomareista meillä ovat lupautuneet Johanna Vaurio-Teräväinen ja Jane Barry. 

Yhdistyksen johtokunta ehdotti, että se saisi mandaatin kutsua tuomarikokelaita mutta jäsenistöstä nousi mielipiteitä, että haun pitää olla avoin. Johtokunta painotti, että kaikkia sopivia ja koearvionkaan tekeviä ei välttämättä voida ohjelmaan ottaa vaan pitää aloittaa 2–4 kokelaalla ja katsoa miten ohjelma lähtee käytännössä pyörimään. Yhdistykselle tulee koulutuksesta kuluja ainakin jossain määrin, joten resurssit ovat rajalliset. Päätettiin sitten laittaa tuomarikokelashaku avoimeksi ja jättää johtokunnan toteutettavaksi sekä päätettäväksi hakijoiden sopivuus ja koearvostelun järjestäminen. 

 

8. Keskustellaan kasvattajasitoumuksesta. 

Kasvattajasitoumukseen tuli valtavasti vastauksia ja kooste annettiin luettavaksi kokousväelle. Luvattiin laittaa se myös kotisivulle liitteenä muulle jäsenistölle luettavaksi. Selkeästi esiin nousi, että sitoumukselle on tahtotila edelleenkin ja se koettiin olevan asia jolla kasvattajan laatu punnitaan. Haluttiin kuitenkin lähteä tekemään uutta kasvattajasitoumusta modernimmalta, neuvovammalta ja suosittavammalta pohjalta määräysten sijaan. Haluttaisiin luoda sitoumus, jonka myös vanhat ainaiskasvattaja- ja kasvattajajäsenet voivat allekirjoittaa. 

Johtokunta asettaa työryhmän, joka laatii uuden sitoumuksen neuvotellen kasvattajien sekä mahdollisen ostajan ja muidenkin tahojen kanssa. Todettiin myös, että kotisivun infoa kasvattajista voitaisiin tuoda paremmin esiin, kun kasvattajan kohdalla olisi aktiivisuustietoa enemmän: Koska viimeinen varsa on syntynyt, onko aktiivinen kasvattaja, kuinka paljon varsoja on syntynyt jne. Tavoitteeksi asetettiin, että sitoumus tehtäisiin ensi vuoden aikana niin että sitoumus olisi mahdollista hyväksyä ja allekirjoittaa ennen jäsenmaksuja vuodelle 2024. 

Keskusteltiin myös kasvattajajäsenyyden kriteereistä, jotka ovat nyt olleet hieman joustavat ja haastavista ajoista huolimatta kriteereitäkin ehdotettiin päivitettäväksi hieman tiukemmaksi. 

 

9. Muut asiat 

Palkintojen kokouksiin saamisen hankaluuksista keskusteltiin ja päätettiin laatia uudet säännöt sekä lopettaa muut kiertopalkinnot paitsi yhdistyksen kasvattajakilpailupalkinto. 

Tulemme kertomaan vuoden vaihteen tienoilla uudesta systeemistä koskien syys- ja kevätkokouksen palkintoja ja niiden lahjoittamista. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25