Terveiset syyskokouksesta 2023!

15.11.2023 11:39

Kiitos syyskokousosallistujille! Voit tutustua pöytäkirjaan tästä.

SYYSKOKOUS 2023

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.58.

2. Järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maura Tuomi ja sihteeriksi Päivi Kvist.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin Katja Paasio ja Marianne Raussi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Sääntömääräiset syyskokousasiat

5.1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman jäsenistölle.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

5.2 Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2024
Johtokunta ehdottaa kokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: seniori 34 €, juniori 24 €, perhejäsen 14 €, yhteisöjäsen 57 €, ulkomaanjäsen 40 €,ainaisjäsen 340 €, kasvattajajäsen 50 € ja ainaiskasvattajajäsen 500 €. Jäsenillä on edelleen mahdollisuus liittää ja maksaa uuden jäsenen jäsenmaksu 5 euron alennuksella.

Hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2024.

5.3 Talousarvio vuodelle 2024
Puheenjohtaja esitteli talousarvion.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024.

5.4 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2024
Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2024.
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2024 Mervi Santonen.

5.5 Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2024-2025
Erovuoroisien jäsenien tilalle johtokuntaan valitaan uudet jäsenet vuosille 2024-2025. Erovuoroisia jäseniä ovat Saara Simola, Suvi Lerkki, Seija Nurmi, Seija Paananen, Mervi Santonen ja Reeta Heino. Heidän tilalleen johtokuntaan valitaan kuusi (6) jäsentä kahdeksi vuodeksi vuosille 2024-2025. Lisäksi Tulikukka Kiviharju on eronnut johtokunnasta, joten hänen tilalleen valitaan yksi (1) jäsen vuodeksi 2024.

Ehdolle johtokuntaan asettuvat Seija Nurmi, Seija Paananen, Reeta Heino, Marit Nurmik, Marianne Okkonen, Sarita Poikolainen, Leila Lerkki, Kirsi Aaltonen. Koska johtokuntaan on paikkoja seitsemän ja ehdokkaita on kahdeksan, äänestetään johtokuntaan valittavat jäsenet. Äänestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Ääniä saivat Seija Paananen 23, Marianne Okkonen 23, Reeta Heino 22, Sarita Poikolainen 19, Leila Lerkki 17, Marit Nurmik 17, Seija Nurmi 16 ja Kirsi Aaltonen 13.

Kahden vuoden kaudelle 2024-2025 johtokuntaan valitaan Seija Paananen, Marianne Okkonen, Reeta Heino, Sarita Poikolainen, Leila Lerkki ja Marit
Nurmik. Yhden vuoden kaudelle vuodeksi 2024 johtokuntaan valitaan Seija Nurmi.

5.6 Puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2024
Johtokunta ehdottaa, että johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.
Hyväksyttiin.

5.7 Varsinaisten ja varatoiminnantarkastajien valinta
Valitaan varsinaiset toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle
2024.

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Camilla Simonsén ja Marianna Paavolainen, varatoiminnantarkastajiksi Laura Taimioja ja Saara Simola.

5.8 Yhdistyksen virallisen edustajan valinta mm. Hippoksen yleiskokoukseen
Johtokunta ehdottaa, että se valitsee keskuudestaan edustajan mm. Hippoksen yleiskokoukseen ja muihin vastaaviin kokouksiin, missä yhdistystä edustetaan.

Hyväksyttiin.

6. Palkitsemiset
6.1. Sunnyhill’s Prize, parhaat pisteet Hippokselta saanut 1 v. poni.
Palkinnon on lahjoittanut Pauliina Niemi.

Palkinnon saa Eliaksen Tähtituuli isä Finnister Pluto 191 SH, emä Moonshine’s Brightest Gem 1621 SH, ei. Promisehill Moonshine 106 SH, kasv. Joonas Rissanen, om. Elias Tiikkainen, pisteet 8,5-9-8,5-8,5-8,5-8-8-8-8-8,5 ka. 8,35

6.2 Wilson’s Prize, parhaat pisteet Hippokselta saanut 2 v. poni.
Palkinnon on lahjoittanut Päivi Vääräkoski.

Palkinnon saa Sammalisen Tytti isä Junibackens Martini 98 SH, emä Tiitu 1221 SH, ei. Gläntans Pirat 79 SH, kasv./om. Kinnunen Mirva &Mikkola Ronja, pisteet 9-8,5-8,5-8,5-8,5-7,5-8-9-9-8,5 ka. 8,5

6.3 Little Better Prize, parhaat pisteet Hippokselta saanut 3 v. poni.
Palkinnon on lahjoittanut Kirsi Suomela

Palkinnon saa Mummon Iltatähti isä Milli’s You Got It 299 SH, emä Jane 1493 SH, ei. Atomi 22 SH, kasv./om. Marianne Okkonen, pisteet 9-8,5-9-8,5-8-8-8-7,5-7-8 ka. 8,15

6.4 Mytty-Kuppi, paras jalostusarvosteltu Suomessa syntynyt 3-8 v. tamma.
Palkinnon lahjoittanut Tulikukka Kiviharju

Palkinnon saa Nummen Siiri isä Nikodemus III 143 SH, emä Annika v.d. Wilgenkamp, ei. Kosco v. Graafland, kasv. Esko Nummi, om. Minna Pukkila, pisteet 9-8,5-8-8-8,5-9-9-8,5-8-7,5-8,5 ka. 8,41

6.5. Kunniamaininta pitkäaikaisesta talkootyöstä yhdistyksen hyväksi
Kunniamaininta jaetaan Rita Tuomiselle.

7. Muut asiat
- Näyttely- ja käyttöluokkamaksuja on korotettu vuodelle 2024. Uudet maksut ovat:

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. näyttelyä järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:
1. poni 28 € 2. poni 26 € 3. poni ja seuraavat 22 € (*)
o Näyttelyvuonna syntyneet varsat 20€/varsa, kasvattajajäsenten varsat 15€/varsa
o Jäsenten 23-vuotiaat ja vanhemmat ponit ilmaiseksi
o Käyttöluokat, Agility ja Handler 15 € / poni
(* 2., 3. jne. ponin tulee olla näytteilleasettajan tai hänen talouteensa kuuluvan henkilön
omia, vuokraamia tai liisaamia ja tästä on tarvittaessa voitava esittää kirjallinen todistus
pyydettäessä)

Muut kuin jäsenet:
o 40 €/poni
o Näyttelyvuonna syntyneet varsat 25 €/varsa
o Käyttöluokat, Agility ja Handler poni 20 € / poni
Merkittiin tiedoksi.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.11.

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Maura Tuomi
puheenjohtaja

Päivi Kvist
sihteeri

Marianne Raussi
pöytäkirjantarkastaja

Katja Paasio
pöytäkirjantarkastaja