Laatuponikilpailun päivitetyt säännöt

02.09.2013 00:00

Suomen Welsh-poni ja cob-yhdistys on päivittänyt Laatuponikilpailun sääntöjä. 4- ja 5-vuotiaiden estekoetta on hieman muutettu, muutoin samat kuin ennenkin. Klikkaa Lue lisää -linkkiä niin pääset sääntöihin!

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2013

Yleistä
Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan
polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja
vuonohevoset. Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippos ry:n rekisteriin ja sen omistajanvaihdosten
tulee olla ajan tasalla.

Laatuponikilpailu suoritetaan kaikissa ikäluokissa yksipäiväisenä tapahtumana. 2- ja 3-vuotiaat
ponit kilpailevat tapahtuman ensimmäisenä päivänä, 4- ja 5-vuotiaat toisena päivänä. Mikäli
ilmoittautuneita tulee niin paljon, ettei tapahtumaa pystytä järjestämään eri ikäluokille
yksipäiväisenä, on järjestäjällä oikeus siirtää ikäluokat kilpailemaan kaksipäiväisessä kilpailussa.

2- ja 3-vuotiaat ponit suorittavat rakennearvostelun, irtohypytyksen sekä askellajit vapaana. 2- ja
3-vuotiaiden ponien irtohypytys ja askellajit vapaana arvioidaan maneesissa.

4- ja 5-vuotiaat ponit on jaettu suuntauksen mukaan joko askellaji- tai estepuolelle ratsain.

Ryhmän III ja IV poneilla on mahdollisuus osallistua ajaen askellajipuolelle, muita ajettavia osioita
ei tällä hetkellä järjestetä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava, kummalle puolelle poni
osallistuu. 4- ja 5-vuotiaista poneista valitaan estevoittaja ja askellajivoittaja, jotka palkitaan
erikseen. Toistaiseksi poni saa osallistua molempiin lajeihin, jolloin osallistumis- ja lähtömaksut on
maksettava molemmista lajeista. Mikäli osallistujamäärä kasvaa merkittävästi, on järjestäjällä
oikeus rajata osallistumisoikeus vain toiseen lajiin. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava, jos
poni osallistuu molempiin lajeihin.

Varsoneet tammat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua
varsomisesta, varsan tulee olla vieroitettu. Kilpailuun osallistuva tamma ei saa olla yli neljää
kuukautta kantavana. 4-vuotiaana varsonut tamma on oikeutettu osallistumaan 4-vuotiaiden
luokkaan vielä 5-vuotiaana. Samoin 5-vuotiaana varsonut tamma on oikeutettu osallistumaan 5-
vuotiaiden luokkaan vielä 6-vuotiaana.

Ratsastajalle/ajajalle ei ole ikärajaa, mutta ratsastajan tulee olla sopivan kokoinen ponille ja
riittävän kokenut suoriutuakseen turvallisesti annetuista tehtävistä. Tuomarilla on oikeus
keskeyttää suoritus, mikäli ratsukko ei ole sopusuhtainen tai ratsastaja/ajaja ei pysty viemään
tehtäviä turvallisesti läpi.

Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:
Ryhmä 0 yli 148 cm
Ryhmä I 140,1-148 cm
Ryhmä II 130,1-140 cm
Ryhmä III 107,1-130 cm
Ryhmä IV enintään 107 cm

Kilpailuluokat sekä arvostelukohdat

KOKELAS/ 2-VUOTIAAT & OPPIPOIKA/ 3-VUOTIAAT
- rakennearvostelu
- irtohypytys, 2 v. enintään 100 cm, 3 v. enintään 110 cm tasoituksin
- askellajikoe vapaana
- yleisvaikutelma

ASKELLAJIPONIT:

KISÄLLI/4-VUOTIAAT JA 5-VUOTIAAT EDELLISENÄ VUONNA VARSONEET TAMMAT
- rakennearvostelu
- askellajikoe ratsain/ryhmä IV (enintään 107 cm) ja ryhmä III (107,1-130 cm)
saavat suorittaa askellajikokeen ajaen
- yleisvaikutelma askellajiponina

MESTARI/5-VUOTIAAT JA 6-VUOTIAAT EDELLISENÄ VUONNA VARSONEET TAMMAT
- rakennearvostelu
- askellajikoe ratsain/ryhmä IV (enintään 107 cm) ja ryhmä III (107,1-130 cm)
saavat suorittaa askellajikokeen ajaen
- yleisvaikutelma askellajiponina

ESTEPONIT:

KISÄLLI/4-VUOTIAAT JA 5-VUOTIAAT EDELLISENÄ VUONNA VARSONEET TAMMAT

- rakennearvostelu
- estekoe, estekorkeus enintään 90 cm tasoituksin
- yleisvaikutelma esteponina

MESTARI/5-VUOTIAAT JA 6-VUOTIAAT EDELLISENÄ VUONNA VARSONEET TAMMAT
- rakennearvostelu
- estekoe, estekorkeus enintään 100 cm tasoituksin
- yleisvaikutelma esteponina

Rakennearvostelu

Normaali rakennearvostelu, jonka suorittaa kaksi rakennetuomaria. Vuonna 2013
poikkeuksellisesti vanha viiden arvostelukohdan malli myös rotuponeilla.

Irtohypytys

Estekorkeudet tuomarin harkinnan mukaan, maksimikorkeutta ei ylitetä ilman erillistä lupaa.
Irtohypytyksen suorittavat 2- ja 3-vuotiaat ponit. Irtohypytyksessä ponin omistaja velvoitetaan itse
järjestämään avustajat (vähintään 2-3) irtohypytystilaisuuteen. Tuomari katsoo jokaiselle ponille
koehypyn perusteella sopivat etäisyydet esteiden väleille, jotta irtohypytyksestä tulisi poneille
mahdollisimman oikeudenmukainen. Omistaja saa myös halutessaan antaa tuomarille valmiit
etäisyydet esteiden väleille. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä suoritus toistuvien
niskurointien johdosta.

Kaikkien ponin mukana irtohypytykseen osallistuvien henkilöiden on käytettävä kypärää.

Irtohypytyksen ohjeelliset etäisyydet

Irtohypytys suoritetaan maneesissa kolmella esteellä. Esteistä ensimmäinen on ristikko, toinen
pysty ja kolmas okseri. Ristikon edessä käytetään ponnistuspuomia.

Annetut etäisyydet ovat ainoastaan ohjeellisia. Kilpailussa tuomari muuttaa tarvittaessa jokaiselle
ponille etäisyydet sopiviksi.

Ohjeelliset etäisyydet irtohypytykselle

ponnistuspuomi-ristikko-pysty-okseri
Ryhmä 0 2,4 – 5,4 – 9,7
Ryhmä I 2,2 – 5,2 - 9,5
Ryhmä II 2,0 – 5,0 – 9,2
Ryhmä III 1,8 – 4,8 – 8,5
Ryhmä IV 1,2 – 3,8 – 6,8

Askellajikoe vapaana

2- ja 3-vuotiaiden vapaana suoritettava askellajikoe arvostellaan samaan aikaan irtohypytyksen
kanssa. Huomioitavaa on, että askellajituomari tarkkailee ponia koko irtohypytyksen ajan ja voi
halutessaan vielä hyppysuorituksen jälkeen pyytää esittämään erikseen jonkin askellajin. Ennen
esteiden hyppäämistä ponia juoksutetaan vapaana muutama kierros kujassa.

Askellajikoe

Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä askellajikokeen suoritus toistuvien niskurointien
johdosta. Ajoponit suorittavat saman askellajikokeen kuin ratsastettavat ponit. 4-vuotiailla
voidaan esittää raviosuudet keventäen ja laukkaosuudet kevyessä istunnassa.

Estekoe

Estekokeeseen kuuluu viisi estettä, joista yksi on sarjaeste. Kaikki esteet eivät ole
maksimikorkeudessa. Tuomarilla on oikeus keskeyttää tai hylätä estekokeen suoritus toistuvien
niskurointien johdosta.

Este nro 1 on 4-vuotiailla ristikko-okseri, 5-vuotiailla nousuokseri (5 cm nousu). Este nro 2 on
pystyeste, este nro 3 nousuokseri, esteiden 2 ja 3 välinen etäisyys on 21 metriä. Este nro 4 on
pystyeste, jossa on portti (ryhmän IV poneilla ei välttämättä ole porttia). Este nro 5 on kahden
laukka-askeleen sarjaeste, 5 a on pystyeste ja 5 b nousuokseri. Kaikissa esteissä on maalinja.
Ratsukot saavat hypätä ohjatusti verryttelyhyppyinä esteitä 1 ja 4. Rata hypätään kertaalleen läpi,
jonka jälkeen tuomarit voivat halutessaan korottaa osaa esteistä ja haluttu osuus/koko rata
hypätään uudestaan.

Ohjeelliset etäisyydet sarjaesteelle:
Ryhmä 0 9,9 m
Ryhmä I 9,7 m
Ryhmä II 9,4 m
Ryhmä III 8,7 m
Ryhmä IV 7,0 m

Tuomari voi säätää sarjaesteen väliä sopivaksi, omistaja/ratsastaja saa myös halutessaan antaa
tuomarille valmiit etäisyydet sarjaesteelle.

Estekorkeudet

Tasoitukset eri ryhmien välillä on 10 cm, paitsi ryhmällä IV 20 cm.
estekorkeus max.
2-v. 3-v 4-v. 5-v.
Ryhmä 0 yli 148 cm 100 cm 110 cm 90 cm 100 cm
Ryhmä I 140,1-148 cm 90 cm 100 cm 80 cm 90 cm
Ryhmä II 130,1-140 cm 80 cm 90 cm 70 cm 80 cm
Ryhmä III 107,1-130 cm 70 cm 80 cm 60 cm 70 cm
Ryhmä IV enintään 107 cm 50 cm 60 cm 40 cm 50 cm

Yleisvaikutelma

Yleisvaikutelma arvostellaan kaikilla poneilla erillisenä kohtana, arvostelun suorittaa kunkin
osuuden tuomari itsenäisesti.

Pukeutuminen

Kilpailuasuna ratsastuskilpailuissa käytetty kilpailuasu (tumma ratsastustakki, vaaleat
ratsastushousut, saappaat tai ratsastuskengät ja saapasvarret sekä hansikkaat ja kypärä) tai muu
yhteensopiva, siisti ratsastusasu. Kypärä on pakollinen. Estesuoralla ja estekokeessa on käytettävä
kolmipistekiinnityksellä varustettua hyväksyttyä turvakypärää. Turvaliivi on suositeltava mutta ei
pakollinen.

Varusteet

Kaikissa osakokeissa ratsastajalla saa olla raippa ja/tai kannukset. Askellajikokeessa ratsain/ajaen
ei saa käyttää suojia tai pinteleitä eikä putseja.

Askellajikokeeseen ajaen osallistuvilla on oltava raippa kädessään koko suorituksen ajan. Ajoponit
voivat esiintyä askellajikokeessa harjoituskärryillä eikä niiden valjastuksessa harjoituskärryissä ole
pakollista käyttää vetoliinoja tai mäkivöitä.

Apuohjien (esim. gramaanit tai martingal) käyttö ei ole sallittua askellajikokeessa eikä siihen
verryteltäessä.

Irtohypytyskokeessa, estekokeessa ja estesuoralla on sallittua käyttää poneilla jalkasuojia tai
pinteleitä sekä putseja. Irtohypytyskokeessa sallitaan takajaloissa ainoastaan lyhyet jännesuojat.
Estesuoralla ja estekokeessa apuohjista sallitaan vapaasti juokseva martingal.

Kaikissa osioissa sallitut kuolaimet määräytyvät SRL:n kouluratsastussääntöjen nivelsuitsituksesta
annettujen ohjeiden mukaan. Poikkeuksena nivelsuitsitussääntöihin on pehmeän kumikuolaimen
sallittu käyttö. Järjestäjällä on oikeus tarkistaa suitsitus ja kuolaimet.

Pistelasku

Jokaisesta arvostelukohdasta lasketaan keskiarvo ja niiden yhteenlaskettu keskiarvo on kilpailun
lopullinen tulos. Parhaan keskiarvon saavuttanut poni on voittaja. Pisteiden mennessä tasan
ratkaisevat suoritusosiossa saadut pisteet. 2- ja 3-vuotiaat ponit kilpailevat parhaan nuoren ponin
tittelistä, 4- ja 5-vuotiaat parhaan askellajiponin ja parhaan esteponin titteleistä.