Mini-,  junior-, para- ja seniorhandler säännöt      (Päivitetty 2.1.2022)                 

Mini-,  junior-, para- ja seniorhandlerluokissa kilpaillaan ponin esittämisestä. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota esittäjän ja ponin väliseen yhteistyöhön.

Esittäjän asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva, esittäjällä tulee olla hanskat. Turvakypärä on pakollinen kaikilla alle 18-vuotiailla esittäjillä. Raippa saa olla mukana.  Esitettävän ponin varusteiden tulee olla sopivat, turvalliset ja siistit.

Handlerluokista ainoastaan seniorhandlerluokassa voi esittää orin, muissa luokissa orin esittäminen on kielletty. Kantava tamma voi osallistua handlerluokkiin siihen asti, kun viimeisestä astutuksesta on kulunut enintään 6 kk. Handler luokkiin osallistuvan tamman varsomisesta tulee olla kulunut vähintään 7 kk ja luomisesta vähintään 2 kk.

Handlerluokissa voivat kilpailla myös muut kuin shetlanninponit.

Minihandler- sekä parahandlerluokissa saa olla avustaja mukana.  Avustajan asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva.  Avustajan tulee olla täyttänyt 12 vuotta.  Avustaja saa neuvoa esittäjää, mutta hänen tulee olla mahdollisimman huomaamaton.  Avustajalla ei saa olla raippaa.

Luokasta myöhästyneitä esittäjiä ei tuomarin ole pakko arvostella. Näyttelyssä on noudatettava hyviä tapoja ja poneja on käsiteltävä asianmukaisella tavalla.

Ponien on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallittavissa, se voidaan määrätä poistumaan kehästä.

Luokat:

  • Minit 3-7-vuotiaat
  • Midit 8-12-vuotiaat
  • Juniorit 13-17-vuotiaat
  • Seniorit 18-vuotiaat ja vanhemmat
  • Parahandler

Tuomarien päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Näihin sääntöihin voi anoa tapauskohtaisia poikkeuksia yhdistyksen johtokunnalta

 

Handler-luokkien kulku:

Esittäjä tuo ponin tuomarin eteen ja asettaa sen seisomaan toinen kylki tuomaria kohti. Tuomarin tai sihteerin merkistä ja ohjeiden mukaan poni esitetään ensin käynnissä ja sitten ravissa. Esittäjä on käynnissä ja ravissa ponin vasemmalla puolella. Tämän jälkeen poni asetetaan vielä tuomarin eteen toinen kylki tuomaria kohti.

Kun kaikki osallistujat ovat esittäneet poninsa, valitsee tuomari voittajan ja ilmoittautuneiden määrän mukaan muita sijoittuneita.