Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n näyttelysäännöt

(Päivitetty vuodelle 2024)

Näitä näyttelysääntöjä noudatetaan Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä shetlanninponien rotunäyttelyissä. Rotunäyttelyksi katsotaan näyttely, johon on ilmoitettu vähintään 35 ponia.


PONIN OSALLISTUMISOIKEUS

- Näyttely on avoin poneille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Poni on rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponien kantakirjaan Ponilla on kolmessa polvessa orinumerolliset isäoriit, joiden jalostukseenkäyttöoikeus on ollut voimassa astutushetkellä. Ponin polveutuminen on johdettavissa alkuperäkantakirjan pääosaston yksilöihin ja suku on kokonaisuudessaan alkuperäkantakirjan (SPSBS) hyväksymä.

- Tuontiponi, jonka tietoja ei ole vielä Suomen Hippoksen rekisterissä voidaan ilmoittaa näyttelyyn, jos se on tunnistettu ja täyttää osallistumisoikeuden ehdot. Tunnistustodistuksesta tulee lähettää kopio ilmoittautumisen yhteydessä. Tuontiponista on lähetettävä ilmoittautumisen mukana kopio alkuperämaan passista.

- Näyttely on avoin myös ulkomaisille poneille.  Ulkomaisen osallistujan tulee olla rekisteröity oman maansa rekisteriin/kantakirjaan. Omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla.

- Kantava tamma voi osallistua näyttelyyn kunnes viimeisestä astutuksesta on kulunut enintään 6kk.

- Käyttöluokkaan osallistuvan tamman varsomisesta tulee olla kulunut vähintään 7kk ja luomisesta vähintään 4kk.

- Näyttelyyn ilmoitettavan varsan tulee olla näyttelypäivänä vähintään neljä viikkoa (28 päivää) vanha. Varsan on oltava talutettuna koko ajan ja sen on oltava emänsä/keinoemänsä välittömässä läheisyydessä koko näyttelyn ajan. Näyttelyyn ilmoitettavan varsan voi tuoda syntymävuotenaan näyttelyyn ilman emää/keinoemää, jos se on näyttelypäivänä vähintään 7kk vanha ja se on tunnistettu ja mikrosirutettu. Tunnistustodistus on esitettävä näyttelypaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

- Näyttelyssä voidaan mitata poneja ja tarkistaa niiden mikrosiruja

- Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla 1v. ja vanhemmilla poneilla tulee olla mukana passi tai tunnistuslomake.


ILMOITTAUTUMINEN

- Näytteilleasettaja on vastuussa ponin oikeasta ilmoittautumisesta. Jos poni on väärin ilmoitettu tai maitovarsan sukutiedot muuttuvat rekisteröinnin yhteydessä, ponin tulokset mitätöidään. Osallistumismaksua ei tässä tapauksessa palauteta.

- Poni voidaan ilmoittaa näyttelyyn miniluokkaan (säkäkorkeus enintään 86cm) tai standardiluokkaan (86,1-107cm). Jos poni ilmoitetaan näyttelyyn mininä, mutta se mitataan näyttelypaikalla standardiksi, siirretään poni standardien luokkaan. Standardiluokkaan ilmoitettua ponia ei voida siirtää miniluokkaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

- Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n johtokunta vahvistaa kunkin näyttelyn näyttelykutsun ennen sen julkaisemista. Suomen Shetlanninponiyhdistys ry julkaisee näyttelykutsut yhdistyksen nettisivuilla www.shettis.com viimeistään noin kaksi kuukautta ennen näyttelyä.

- Ilmoittautuminen tapahtuu Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Näyttelymaksun tulee olla maksettu ja ilmoittautumisen lähetetty viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoitettua ponia ei voi vaihtaa toiseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

- Jälkeläis- ja kasvattajaryhmät on mahdollista ilmoittaa näyttelypaikalla.

- Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

- Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje noin viikkoa ennen näyttelyä. Aikataulut ja osallistujalistat julkaistaan noin viikkoa ennen näyttelyä yhdistyksen nettisivuilla.

- Poisjäännin sattuessa maksu palautetaan vain eläinlääkärin todistusta vastaan kyseisen ponin osalta. Tällöin on otettava yhteys näyttelynjärjestäjään kahden viikon kuluessa näyttelypäivästä.

- Näyttelyyn ei voi ilmoittaa ponia arvosteltavaksi tuomarille, joka itse tai jonka lähisukulainen tai puoliso on tai on ollut:

a) ponin kasvattaja tai omistaja
b) ponin osaomistaja, liisaaja tai maahantuoja viimeisen viiden vuoden aikana
c) ponin isän tai emän kasvattaja
d) ponin isän tai emän omistaja viimeisen viiden vuoden aikana

- Kasvattajaluokan voi ilmoittaa vain kasvattaja.

- Jälkeläisluokan voi ilmoittaa vain ko. oriin/tamman omistaja. Ulkomaisen leasing-oriin jälkeläisluokan voi ilmoittaa myös liisaaja.

Mikäli poni ilmoitetaan sekä näyttely- että käyttöluokkaan, pyrkii järjestäjä välttämään päällekkäisyyksiä aikataulussa. Mikäli päällekkäisyyksiltä ei voida välttyä, on näyttelyn järjestäjä yhteydessä niihin ilmoittajiin, joita päällekkäisyydet koskevat. Näin voidaan sopia päivän sujumisesta sekä tarvittaessa mahdollisista hyvityksistä.


NÄYTTELYMAKSUT

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. näyttelyä järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:

  • 1. poni 28 € 2. poni 26 € 3. poni ja seuraavat 22 € (*)
  • Näyttelyvuonna syntyneet varsat 20€/varsa, kasvattajajäsenten varsat 15€/varsa
  • Jäsenten 23-vuotiaat ja vanhemmat ponit ilmaiseksi
  • Käyttöluokat ja agility 15 €/startti,  handler 10 €

(* 2., 3. jne. ponin tulee olla näytteilleasettajan tai hänen talouteensa kuuluvan henkilön omia, vuokraamia tai liisaamia ja tästä on tarvittaessa voitava esittää kirjallinen todistus pyydettäessä)

Muut kuin jäsenet:

  • 40 €/poni
  • Näyttelyvuonna syntyneet varsat 25 €/varsa
  • Käyttöluokat ja agility 20 €/startti, handler 15 €

Kasvattajaluokan ilmoittaminen maksaa 10 €, kasvattajajäsenille luokka on ilmainen.

Jälkeläisryhmä on jäsenille maksuton, mikäli ryhmän isä/emä esitetään näyttelyssä. Muille kuin jäsenille tai mikäli isää/emää ei esitetä näyttelyssä, luokka maksaa 10 €.

Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Näyttelymaksun tulee olla maksettu ennen ilmoittautumista.


NÄYTTELYLUOKAT

- Näyttely voidaan rajata tietyille luokille näyttelykutsussa (kts. LIITE 1 Näyttelyluokat).

- Ponin kirjallinen arvio on julkinen, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen.

- Tuomarin päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

- Jos poneja ilmoittautuu näyttelyluokkaan 12 tai enemmän, järjestäjä pidättää itsellään oikeuden halutessaan jakaa luokka muiden näyttelyluokkien koot huomioiden. Luokkien maksimikoko on 15 ponia.

- Ponit järjestetään luokan sisällä ikäjärjestykseen ja sitä järjestystä noudatetaan myös luokkaa jakaessa.

- Minishetlanninponeille voidaan järjestää luokat erikseen liitteessä mainittujen luokkajakojen puitteissa. Minishetlanninponilla tarkoitetaan ponia, jonka säkäkorkeus on maksimissaan 86cm. Kaikilla miniluokkaan ilmoitetuilla poneilla tulee olla voimassa oleva virallinen mittaustodistus, tai poni mitataan näyttelypaikalla. Minimaitovarsan tulee olla miniemästä.  Jos aiemmin yhdistyksen näyttelyissä yli minimitan mitattu poni halutaan ilmoittaa miniluokkaan, tulee ilmottautumisen yhteydessä esittää ponin virallinen mittaustodistus.


PALKITSEMINEN

- Näyttelyssä ponit palkitaan ensimmäisellä (I), toisella (II) tai kolmannella (III) palkinnolla tai ne jätetään palkinnotta (ei palk.). Poneja ei pisteytetä näyttelyissä millään tavalla.

- 0-3-vuotiaan ponin tulee saada vähintään toinen palkinto (II) ollakseen oikeutettu kilpailemaan luokkavoitosta ja/tai championaatista.

- 4-vuotiaan tai vanhemman ponin tulee saada vähintään toinen palkinto (II) ollakseen oikeutettu kilpailemaan luokkavoitosta.

- 4-vuotiaan tai vanhemman ponin tulee saada vähintään ensimmäinen palkinto (I) ollakseen oikeutettu kilpailemaan championaatista.

- Luokkavoittajista valitaan Champion ponit sekä tuomarin halutessa myös Reserve Champion ponit. Tuomari voi halutessaan ottaa Champion valintoihin luokkavoittajien lisäksi myös muita poneja.

- Mikäli minejä on ilmoittautunut 5 tai alle, valitaan näyttelyssä Champion Mini sekä tuomarin halutessa myös Reserve Champion. Jos ilmoittautuneita on 6-12, valitaan näyttelyssä Junior Champion Mini ja Senior Champion Mini sekä tuomarin halutessa myös Reserve Championit. Jos näyttelyyn on ilmoittautunut yli 12 miniä, jaetaan Champion Minivarsa, Champion Mininuori, Champion Minitamma, Champion Miniori/ruuna, Champion Miniveteraani sekä tuomarin halutessa näille myös Reserve Champion ponit.

- Best In Show -kehään voivat halutessaan osallistua kaikki luokkavoittajat.

- Käyttöluokkien luokkavoittajista valitaan Champion ja tuomarin halutessa myös Reserve Champion, jotka osallistuvat halutessaan BIS-kehään kilpailuvarustuksessa, ja saavat siellä käyttää halutessaan avustajaa. Tuomari voi halutessaan ottaa Champion valintoihin luokkavoittajien lisäksi myös muita poneja.

- Halutessaan tuomari voi kutsua BIS-kehään myös muita poneja.

- BIS-kehässä valitaan Best In Show, Best In Show 2 ja Best In Show 3.

- Näyttelyissä voidaan jakaa erikoispalkintoja (kts. LIITE 2 Erikoispalkinnot). Näyttelyn järjestäjä hankkii erikoispalkinnoille lahjoittajat. Lahjoitukset ovat näyttelykohtaisia.


KÄYTTÖLUOKAT JA HANDLERLUOKAT

- Näyttelyssä voidaan järjestää käyttöluokkia ja handlerluokkia (kts. LIITE 3 Käyttö- ja handlerluokat). Ilmoittautuminen näihin luokkiin tapahtuu ilmoittautumislomakkeella. Näyttelyluokkien yhteydessä järjestettäviin käyttö- ja handlerluokkiin ilmoittaudutaan kuten näyttelyyn. Käyttö- ja handlerluokissa on noudatettava näiden luokkien ohjeita. Käyttö- ja handlerluokissa osallistujat palkitaan vähintään ruusukkein.

- Vähintään 4-vuotias poni saa osallistua näyttelypäivän aikana korkeintaan neljään luokkaan, alle 4-vuotias korkeintaan kahteen luokkaan (määrään lasketaan mukaan mahdollinen näyttelyluokka sekä handler-luokat ja muut käyttöluokat).


YLEISET OHJEET

- Näytteilleasettaja vastaa poninsa tai oman toimintansa aiheuttamista vahingoista.

- Näyttelyssä on noudatettava hyviä tapoja ja poneja on käsiteltävä asianmukaisella tavalla.

- Tuomarin ei ole pakko arvostella luokasta myöhästyneitä poneja.

- Ponin on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallinnassa, se voidaan toimihenkilöiden määräyksellä poistaa kehästä/näyttelyalueelta.

- Ponit on pidettävä niille varatuilla alueilla ja esittäjän tulee noudattaa toimihenkilöiden ohjeita.

- Ponin esittäjä ei saa puhutella tuomaria muutoin kuin kysyttäessä. Sihteeri opastaa esittäjää tarvittaessa.

- Poni ei saa poistua kehästä ilman sihteerin tai tuomarin lupaa.

- Tuomarilla on halutessaan oikeus mittauttaa mikä tahansa näyttelyyn osallistuva poni.

- Mikäli mitattavalla ponilla on virallinen mittaustodistus, on se esitettävä kansliassa ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin näyttelypaikalla tapahtuvaa mittausta ei suoriteta. Mittaustodistuksen voimassaolo: 1-6-vuotiaan ponin virallinen mittaustodistus on voimassa mittaushetkellä olevan kalenterivuoden loppuun. 7-vuotiaan tai vanhemman ponin virallinen mittaustodistus on lopullinen.

- Mikäli miniluokkaan ilmoitettu osallistuja mitataan näyttelypaikalla standardikokoiseksi (86,1-107cm), siirretään se standardiluokkaan. Mikäli näyttelyyn ilmoitettu osallistuja mitataan näyttelypaikalla ylikorkeaksi (107,1cm tai enemmän), voi se omistajan halutessa edelleen osallistua kyseiseen näyttelyluokkaan, mutta se ei voi sijoittua luokkavoittajaksi. Lisäksi ponista on kahden viikon (14vrk) kuluessa toimitettava Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:lle virallinen mittaustodistus. Mikäli mittaustodistusta ei toimiteta, mitätöidään ponilta kyseisen näyttelyn tulos eikä sillä ole osallistumisoikeutta Shetlanninponiyhdistyksen järjestämiin rotunäyttelyihin ennen virallisen mittaustodistuksen toimittamista.

- Orien ja maitovarsojen esittäjän ja muun käsittelijän tulee olla 16 vuotta täyttänyt. Alle 16-vuotias voi esittää oriin tai maitovarsan, mikäli siitä on tehty huoltajan kirjallinen anomus viimeistään tuntia ennen ko. luokkaa näyttelyn kansliaan. Tällöin huoltajan on oltava koko ajan oriin tai maitovarsan välittömässä läheisyydessä kehän laidalla.

- Esittäjän asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva. Asussa ei saa olla mainintaa ponin nimestä, kasvattajasta tai omistajasta.

- Esittäjällä saa olla raippa. Raipalle ei ole määritelty enimmäispituutta. Avustajan käyttö on sallittu. Muita osallistujia ei saa häiritä.

- Kypärän käyttö on pakollista kaikissa luokissa alle 18-vuotiaille. Kypärän käyttö on muutoinkin suositeltavaa.

- Koko näyttelyalueella ja koko näyttelyn ajan 2-vuotiaan ja vanhemman oriin tulee olla suitsittuna ja kuolaimin. Tammat, ruunat ja alle 2-vuotiaat oriit voidaan esittää ilman kuolaimia. Ponin varusteiden tulee olla siistit, sopivat ja turvalliset. Sallitut kuolaimet ovat nivelkuolain, kolmipala ja suorakuolain.

- Näyttelyyn osallistuvan ponin tulee olla terve, normaalikuntoinen ja puhdas. Ponin jouhia ja vuohiskarvoja ei saa leikata eikä jouhia letittää ulkomuotoluokkiin. Häntää saa lyhentää varovasti niin, ettei se laahaa maata. Korva- ja leuanaluskarvat saa siistiä. Neljävuotiaat tai vanhemmat ponit saa näyttää klipattuna, mikäli niiden käyttö on klippausta tarvinnut. Muuten ponit näytetään täydessä karvapeitteessä. 0-3-vuotiaita ei saa näyttää klipattuna. Irtojouhet, meikkaus ja värjääminen on kielletty.

- Näyttelyissä noudatetaan Suomen Hippoksen / SRL:n doping- ja lääkityssääntöjä.

- Mikäli näytteilleasettaja haluaa tehdä protestin, se on tehtävä tunnin kuluessa tapahtumasta. Protesti tehdään kirjallisena näyttelyn kansliaan ja maksetaan samalla 50 euroa. Näyttelyn johtaja sekä vähintään yksi työryhmän jäsen käsittelevät protestin välittömästi. Mikäli järjestäjä hyväksyy protestin, maksu palautetaan. Mikäli protesti katsotaan aiheettomaksi, maksu jää näyttelyn järjestäjälle.


TUOMARI JA TOIMIHENKILÖT

- Tuomarin tulee olla kansainvälinen tai kansallinen shetlanninponituomari. Tuomarilla on oikeus mitata poneja sekä tarkastaa osallistuvien ponien purennat. Järjestäjän tulee ohjeistaa tuomaria näyttelysäännöistä ja näyttelyn kulusta.

- Käyttöluokkatuomarin tulee olla SSPY:n käyttöluokkatuomari tai muu johtokunnan hyväksymä henkilö.

- Näytteilleasettajan ei ole suositeltavaa toimia tuomarin sihteerinä näyttelyluokassa, jossa esitetään hänen kasvattamansa tai omistamansa poni. Tuomarin sihteerillä on vaitiolovelvollisuus kehässä kuulemistaan asioista. Sihteerit huolehtivat kehän järjestyksestä ja aikataulujen pitävyydestä. Sihteerien tulee opastaa ponien esittäjiä kehässä.


SEURAAMUKSET SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

- Sääntöjen rikkojaa rangaistaan puhuttelulla tai varoituksella. Varoituksen saaneen nimi julkaistaan näyttelytulosten yhteydessä Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n lehdessä. Kolmannesta varoituksesta seuraa rangaistus, minkä seurauksena sääntöjen rikkoja ei voi osallistua SSPY:n näyttelytoimintaan missään muodossa ko. vuoden aikana. Jos kolmas varoitus annetaan vuoden toiseksi viimeisessä tai viimeisessä näyttelyssä, rangaistus koskee myös seuraavan vuoden näyttelyitä.


LIITE 1, NÄYTTELYLUOKAT

Näyttelyluokat

1. maitovarsat, oriit
2. maitovarsat, tammat
3. 1-vuotiaat ruunat ja oriit
4. 1-vuotiaat tammat
5. 2-vuotiaat ruunat ja oriit
6. 2-vuotiaat tammat
7. 3-vuotiaat ruunat ja oriit
8. 3-vuotiaat tammat
9. 4-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
10. 18-vuotiaat ja vanhemmat orinumerolliset oriit
11. 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
12. 18-vuotiaat ja vanhemmat oriit ilman orinumeroa
13. 4-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
14. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat
15. 4-17-vuotiaat näyttelyvuonna varsalliset tammat
16. 4-17-vuotiaat näyttelyvuonna varsattomat tammat
17. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman

 

18. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia)
19. Jälkeläisluokka (orinumeroisella oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme jälkeläistä

 

LIITE 2, ERIKOISPALKINNOT

Champion Nuori
(Reserve Champion Nuori)

Champion Varsa
(Reserve Champion Varsa)

Champion Tamma
(Reserve Champion Tamma)

Champion Ori/ruuna
(Reserve Champion Ori/ruuna)

Champion Veteraani
(Reserve Champion Veteraani)

Vastaavat minipalkinnot miniluokkien mukaisesti

Paras Kasvattajaryhmä
Paras Jälkeläisryhmä

Paras Esittäjä

Päivän Paras Poni (kaksipäiväisissä näyttelyissä ensimmäisen päivän paras)

- Championit jaetaan kaikissa näyttelyissä (jos on osallistujia ja palkittu vähintään I/IIp)

- Reserve Championit jaetaan silloin, jos tuomari haluaa niitä jakaa.

- Lisäksi voidaan jakaa muita erikoispalkintoja, kuten esim. Paras Suomessa syntynyt Standardi/Mini

 

LIITE 3, KÄYTTÖ- JA HANDLERLUOKAT

20. a) Minihandler 3-7-vuotiaat
20. b) Midihandler 8-12-vuotiaat
20. c) Juniorhandler 13-17-vuotiaat
20. d) Seniorhandler 18-vuotiaat ja vanhemmat
20. e) Parahandler 
21. a) Ratsastusluokka, helppo
21. b) Ratsastusluokka, keskivaikea
21. c) Ratsastusluokka, vaikea
21. d) Ratsastusluokka, käynti
22. a) Ohjasajoluokka, helppo
22. b) Ohjasajoluokka, keskivaikea
22. c) Ohjasajoluokka, vaikea
23. a) Ajoluokka, helppo
23. b) Ajoluokka, vaikea
24. a) Agility 3-7-vuotiaat, avustaja sallittu
24. b) Agility 8-12-vuotiaat
24. c) Agility 13-17-vuotiaat
24. d) Agility yli 18-vuotiaat
24. e) Para-agility 

- Käyttöluokista finaaliin valikoituneille annetaan kutsu finaaliin arvostelun mukana siitä kilpailusta, jossa he ovat finaalipaikan lunastaneet.