Kasvattajasitoumus

Allekirjoittanut sitoutuu poninpidossaan ja kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Shetlanninponiyhdistyksen määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajajäsenyyden saamiseksi. Tämä sitoumus koskee shetlanninponikasvatusta.

1. Hyväksyn Suomen Shetlanninponiyhdistyksen tarkoituksen, joka on seuraava: Suomen Shetlanninponiyhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten shetlanninponien kasvattamista ja käyttöä, sekä parantaa yleistä poninpitoa Suomessa yhteistyössä yksittäisten poninomistajien, poneja harrastavien yhdistysten ja Suomen Hippoksen kanssa. Olen selvillä siitä, että Suomen Shetlanninponiyhdistyksen määräykset ja ohjeet sitovat kaikkia kasvattajajäseniä.

2. Toimin eläinsuojelulain ja muiden viranomaismääräysten mukaisesti. Huolehdin siitä, että shetlanninponini saavat ikään ja kehitysvaiheeseensa nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa sekä liikuntaa.

3. Kasvatan puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia shetlanninponeja. Käytössäni olevat jalostusoriit astuvat vain puhdasrotuisia shetlanninponitammoja. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia poneja, jotka ovat eri käyttötarkoituksiin soveltuvia.

4. Kartutan ja ylläpidän tietojani shetlanninponista, ponijalostuksesta ja ponien hoidosta yleensä. Tunnen hyvin shetlanninponin rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen. Olen tutustunut Suomen Hippoksen jalostusohjesääntöön ja noudatan sitä.

5. En käytä jalostukseen shetlanninponeja, joilla tiedän olevan jalostusta haittaavia vikoja. En astuta enkä käytä jalostukseen alle kolmevuotiasta tammaa. En käytä jalostukseen oria jolla ei ole orinumeroa.

6. Annan avoimesti tietoja ponieni ominaisuuksista. Jalostuksen kannalta minun on tärkeää mittauttaa kasvatustyöni tuloksia rotunäyttelyissä, Suomen Hippoksen tamma- ja varsanäyttelyissä ja oripäivillä. Kannustan myös kasvattieni omistajia käyttämään shetlanninponejaan näyttelyissä.

7. Rekisteröin kaikki kasvattamani shetlanninponit Suomen Hippoksen rekisteröintimääräysten mukaisesti.

8. Luovutan shetlanninponit hyvän kauppatavan mukaisesti. Olen tietoinen, että Suomen Shetlanninpoinyhdistys suosittelee, että varsa vieroitetaan aikaisintaan sen täytettyä 6 kk.

9. Myyn shetlanninponini rekisteröitynä Suomen Hippokseen. Ponin rekisteröinti Suomen Hippokseen ja passi sisältyvät kauppahintaan. Täytän ostajan kanssa Suomen Hippoksen omistajanvaihdoskaavakkeen tai sähköisen omistajanvaihdoksen ja mielellään myös kauppakirjan. Kasvattajasitoumus 1.1.2022 alkaen

10. Sitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani tai jäsenyyteni päättyessä Suomen Shetlanninponiyhdistyksessä. Mikäli Suomen Shetlanninponiyhdistyksen johtokunta katsoo minun rikkoneen sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden kasvattajajäsenyyteen joko määräajaksi tai kokonaan. Olen täysi-ikäinen ja olen ollut Suomen Shetlanninponiyhdistyksen jäsen vähintään vuoden ajan. Tunnen Suomen Shetlanninponiyhdistyksen säännöt ja olen tietoinen siitä, että jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti on johtokunnalla oikeus erottaa jäsen.


 

Nimi:                      __________________________________________________

 

 

Osoite:                   __________________________________________________

 

                            

                             __________________________________________________

 

 

Kasvattajanimi         __________________________________________________

 

Puhelinnumero         __________________________________________________


Sähköpostiosoite       __________________________________________________


Nettisivujen osoite    __________________________________________________

 

 

Allekirjoitus              __________________________________________________

 

 

Paikka ja päiväys      __________________________________________________