REKISTERISELOSTE
15.1.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry
Kotipaikka Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on jäsensihteeri Anne Backman, email: annebackman@luukku.com, puh. 050 393 5253.

 

REKISTERIN NIMI

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n jäsenrekisteri.
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on jäsenyyden hallinta ja jäsenpostin lähettämisen mahdollistaminen.
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuunottamatta jäsenlehden postituksesta vastaavaa yritystä, jonka kanssa Suomen Shetlanninponiyhdistyksellä on sopimus.
Lue lisää jäsentietojen käsittelystä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen koko nimen ja yhteystiedot sekä jäsenyystyypin (esim. juniori-, seniori-, tai kasvattajajäsen).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsen toimittaa itse yllä mainitut tiedot rekisterinpitäjälle (yhdistykselle) vuosittain maksaessaan yhdistyksen jäsenmaksun.  

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri sähköisessä muodossa säilytetään jäsensihteerin ja tarvittaessa muun johtokunnan jäsenen tietokoneella tai muulla laitteella. Laitteet on suojattu salasanoin ja muulla tarvittavalla tietoturvalla.

Mahdolliset paperikopiot rekisteristä säilytetään lukkojen takana.

Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä johtokunnan jäseniä.