Käyttöluokkien säännöt (Päivitetty vuodelle 2024)

 

 

 


Yleiset säännöt

 • Kilpailupaikalla on noudatettava hyviä hevostaitoja kaikessa ponin käsittelyssä 
 • ​Ponin on oltava normaalikuntoinen ja terve. Kilpailuissa noudatetaan Hippoksen/SRL:n lääkeainesääntöjä 
 • Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippoksessa shetlanninponina ja sen tulee polveutua jalostusohjesäännön mukaan. 
 • Ponin tulee olla korkeintaan 107 cm korkea. Epäselvissä tilanteissa tuomari voi mittauttaa ponin. Jos se mitataan ylikorkeaksi (107,1 cm tai korkeampi), se kilpailee luokan ulkopuolisena. 
 • Vähintään 4-vuotias poni saa startata päivän aikana korkeintaan 4 kertaa, alle 4-vuotias korkeintaan 2 kertaa, sisältäen kaikki luokat, myös näyttely- ja agilityluokat. 
 • Tiineellä tammalla saa kilpailla neljä kuukautta viimeisestä astutuksesta. Tammalla saa kilpailla, kun luomisesta/varsan kuolemasta on kulunut kaksi kuukautta tai varsomisesta seitsemän kuukautta. 
 • Luokkiin saavat osallistua myös ylikorkeat, ei jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat shetlanninponit, muut ponit ja hevoset sekä yli-ikäiset ratsastajat. Nämä kilpailevat kaikki luokan ulkopuolisina saaden vain osallistujaruusukkeen ja kirjallisen arvostelun, ei sijoiteta luokassa. Poikkeuksena kansallisen PONY-näyttelyn käyttöluokat. 
 • Kilpailijan asussa ei saa olla mainintaa ponin nimestä, kasvattajasta, omistajasta tai seuran/tallin nimestä.
 • Ratsukon tulee olla sopusuhtainen, yhdistys suosittelee että alle 100 cm kokoisen ponin ratsastaja on alle 140 cm ja yli 100 cm kokoisen ponin ratsastaja on alle 150 cm. 
 • Shetlanninponin ratsastajan suositellaan painavan alle 50 kg (yli 100cm ponilla). 
 • Rata on suorakaiteen muotoinen. Kaikkia luokkia varten varattava n. 20 x 40 m alue. Tuomari voi halutessaan rajata kenttää pienemmäksi.
 • Ilmoittajan vastuulla on varmistaa että poni on oikeutettu kilpailemaan finaalipaikasta. 
 • Ratsastusluokissa on ilmoitettava ratsastajan syntymävuosi ja kaikkiin luokkiin ponin rekisterinumero. 
 • Lähtöjärjestys arvotaan. 
 • Jos luokassa on yli 8 osallistujaa, voidaan luokka tarvittaessa jakaa kahteen ryhmään. 
 • Helpossa ohjasajoluokassa järjestäjä voi halutessaan jakaa luokan kahtia osallistujien iän mukaan junnuihin ja sennuihin.
 • Palkintojenjako suoritetaan välittömästi luokan jälkeen. Ajoluokkien palkintojenjaossa suositellaan vaunuavustajaa. 
 • Palkitsemisessa ratsukot/valjakot sijoitetaan järjestykseen ja palkitaan. Luokissa voidaan jakaa jaettuja sijoja, mutta silloin jaettujen sijojen jälkeinen sija on se, kuinka mones ratsukko/valjakko on luokassa. Esimerkiksi: 1. ratsukko A, 2. ratsukko B, 2. ratsukko C, 4. ratsukko D ja 5. ratsukko E, jossa siis ratsukot B ja C ovat jaetulla toisella sijalla, Ratsukko D on näin ollen luokan neljäs (4.) eikä  kolmas (3.) 
 • Yhdistys jakaa käyttöluokkien päätteeksi Käyttöluokka Champion ja Reserve Champion –palkinnot.  Champion valitaan luokkavoittajista, mutta tuomari voi halutessaan kutsua Champion valintaan myös muita poneja. Championien palkitsemistapa on vapaa. Jos näyttelyn yhteydessä järjestettävässä osakilpailussa jaetaan Champion ja mahdollinen Reserve-palkinto, jatkaa molemmat koko näyttelyn BIS-kehään. BIS-kehässä Käyttöluokka Championilla/Reservellä avustaja on pakollinen. 
 • Kaikkiin luokkiin on mahdollista anoa sallittua ikärajaa nuoremmalle kilpailijalle erityislupaa SSPYn johtokunnalta, mikäli katsoo kilpailijan kykyjen olevan riittävät kyseiseen luokkaan. 
 • Käyttöluokkiin voi sairastumistapauksessa vaihtaa ponia eläinlääkärin todistusta vastaan. Vaihto on mahdollinen ainoastaan samaan luokkaan, johon pois jäävä poni oli osallistumassa. Finaaliin tulee osallistua sillä ponilla, jolla paikka on saavutettu. 
 • Käyttöluokkien järjestäjän tulee toimittaa tulokset viikon sisällä yhdistyksen sähköpostiin shettisyhdistys@gmail.com. Tuloksiin on merkittävä selvästi finaalipaikan saaneet ratsukot/valjakot. 
 • Käyttöluokkien yhteydessä voidaan järjestää Working Hunter-luokkia (WHP), mikäli puitteet sen sallivat. Osallistujia tulee kuitenkin olla vähintään viisi, jotta luokka järjestetään. Working Hunteria ei vielä ole finaalissa, mutta luokkien voittajat osallistuvat Champion valintaan. 
 • WHP- luokissa ratsukoiden lähtöjärjestys arvotaan. Jos luokassa on yli 10 osallistujaa, luokka jaetaan kahteen ryhmään. 
 • Käyttöluokka-cupissa on noin 10 osakilpailua. 
 • Finaalin ajankohta ja paikka päätetään johtokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 
 • Käyttöluokkien finalistit saavat kutsun finaaliin siitä kilpailusta jossa ovat finaalipaikan lunastaneet. Kutsusta selviää miten ja milloin finaaliin osallistuminen tulee ilmoittaa. 
 • Kunkin osakilpailun tuomari antaa tuomaripäätöksellään haluamalleen määrälle osallistujia osallistumisoikeuden finaaliin. 
 • Jokainen finaalipaikan saanut huolehtii itse ajoissa finaaliin osallistumisensa ilmoittamisesta. 
 • Finaaliin tulee osallistua sillä ponilla, jolla paikka on saavutettu. 
 • Finaalissa ei ole osallistumismaksua yhdistyksen jäsenille. Kaikki finaaliin osallistuvat palkitaan ruusukkein. 
 • Finaalissa jaetaan päivän paras ratsastussuoritus, paras ajosuoritus ja paras ohjasajosuoritus, lisäksi keskivaikeassa ratsastusluokassa jaetaan palkinto "Paras ensimmäistä vuottaan ilman taluttajaa kilpaileva ratsukko".
 • Suomen ratsujalostusliitto on lahjoittanut kiertopalkinnon, Overall Champion, joka annetaan käyttöluokkafinaalin voittajalle. Toiseksi tullut palkitaan Reserve Overall Champion -palkinnolla.


Näihin sääntöihin voi anoa tapauskohtaisia poikkeuksia yhdistyksen johtokunnalta. Järjestäjän säännöt/ohjeistukset

 • Osakilpailuja järjestetään SSPY:n toimesta yhteistyössä paikallisten seurojen tai ratsastuskoulujen kanssa. 
 • Osakilpailut anotaan käyttöluokkavastaavalta. Seuraavan vuoden käyttöluokkahakemukset on jätettävä  kuluvan vuoden 31.12 mennessä. Kisoja pyritään jakamaan tasaisesti ympäri Suomen ja kisakauden, mutta viime kädessä tämä on kiinni halukkaista järjestäjistä. 
 • Käyttöluokkien järjestäjät tilittävät SSPY:lle osallistujamaksuista 3 euroa ja voivat ostaa ruusukkeita omakustannehintaan yhdistyksen kautta. 
 • Järjestävä seura saa muista luokista saatavat lähtömaksut, puffetin tuoton sekä muut mahdolliset tuotot. 
 • Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen yhdistyksen kotisivuilla käyttiskalenterissa ja näyttelyn yhteydessä olevan osakilpailun ollessa kyseessä, myös näyttelyn tulosten yhteydessä. 
 • Järjestäjä sitoutuu jo kisat anoessaan toimittamaan tulokset yhdistykselle enintään viikon kuluessa kilpailupäivästä. Mikäli osakilpailu on hyvin lähellä finaalia, toivotaan tulosten toimittamista nopeammalla aikataululla, jotta finaalipaikkajako saadaan selville. Tulokset toimitetaan osoitteeseen shettisyhdistys@gmail.com 
 • Mikäli käyttöluokkaosakilpailu järjestetään näyttelyn yhteydessä, tutustu myös yleisiin näyttelyn järjestämistä koskeviin sääntöihin. 
 • Pöytäkirjoja saa yhdistykseltä. Palkinnot antaa järjestävä alajaosto, seura tai ratsastuskoulu. Tuomarikulut maksaa järjestävä seura/ koulu sekä SSPY puoliksi. 
 • Tuomaripalkkiona maksetaan matkakorvaus 0,35 euroa/ km sekä mahdollisuus lounaaseen ja puffetin käyttö. Järjestävän tahon osuus tuomaripalkkiosta maksetaan heti osakilpailun jälkeen. 
 • Palkinnoista ja niiden jaosta vastaa järjestäjä, ei tuomari. Tuomari ei myöskään ole kuuluttaja vaan toivotaan, että järjestäjällä olisi tarpeeksi toimihenkilöitä sujuvien kisojen hoitoon. 
 • Tuomarit arvostelevat ensisijaisesti vain käyttöluokkia, muista sovittava erikseen etukäteen. Yksi tuomari voi arvostella maksimissaan 45 suoritusta päivässä, poislukien agility. 
 • ​Järjestäjä toimittaa arvostelun yhteydessä finaalipaikan saaneille finaalikutsun, joita saa yhdistykseltä (varattava useampi/ luokka). 

Osallistumismaksut

Yhdistyksen jäsenten sekä ko. tapahtumaa järjestävän yhteistyöseuran jäsenten ponit:

 • Handlerluokat 10 €.
 • Käyttöluokat ja agility 15 €

Muut kuin jäsenet:

 • Handlerluokat 15 €
 • Käyttöluokat 20 €

Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tuomarityöskentely

Arvostelukohdat ratsastus- ja ohjasajoluokissa ovat: 

 • Ponin soveltuvuus käyttötarkoitukseen 
 • Yleisvaikutelma 
 • Rotutyyppi, liikkeet ja rakenne 
 • Ohjelma 
 • Ratsukon/valjakon ulkoasu 

Arvostelukohdat ja -kertoimet working hunter pony luokissa ovat: 

 • Pisteytys: 
  • Esteet maks. 10 pistettä/este 
  • Tyyli maks. 20 pistettä 
  • Tyyppi ja rakenne maks. 20 pistettä 
  • Oma ratsastus ja rodunomainen luonne maks. 10 pistettä 
 • Virhepisteet: 
  • Esteen pudotus 10vp. 
  • 1. kielto 15vp. 
  • 2. kielto 20vp. 
  • 3. kielto hylkääminen 
  • kumoonratsastus hylkäys 
 • Pisteet, arvosana asteikko: 
  • Erinomainen 10 
  • Erittäin hyvä 9 
  • Hyvä 8 
  • Melko hyvä 7 
  • Tyydyttävä 6 
  • Välttävä 5 
  • Heikko 4 
  • Melko huono 3 
  • Huono 2 
  • Erittäin huono 1 
  • ​Ei esitetty 0 

Yleistä tuomarityöskentelystä: 

 • Tuomarin tulee olla yhdistyksen johtokunnan hyväksymä käyttöluokkatuomari tai muu yhdistyksen johtokunnan valtuuttama henkilö. 
 • Tuomari voi poistaa kehästä huonosti käyttäytyvän ponin. 
 • Tuomarin tulee poistaa kehästä ontuva tai muuten kilpailukunnoton poni. 
 • Tuomari ei saa arvostella ponia, jonka hän on viimeisen kolmen vuoden (36kk) aikana myynyt, leasannut, kouluttanut tai josta hän on muuten taloudellisesti hyötynyt, lukuun ottamatta astutusmaksuja.
 • Tuomari ei saa arvostella ponia, jonka omistaa, on kasvattanut tai jota ohjastaa hänen sukulaisensa. Jos tuomarin eteen tuodaan poni, jota hän ei em. syistä voi arvostella, hänen on pyydettävä sihteeriä poistamaan poni kehästä. 
 • Jos kilpailija ei saa osallistua tuomarin jääviysesteen takia, hänelle palautetaan ilmoittautumismaksu. 
 • Kun tuomari on alkanut arvostella luokkaa, ponin saa viedä pois kehästä ainoastaan tuomarin luvalla. Ohjastajaa tai ratsastajaa ei myöskään saa enää vaihtaa. 
 • Tuomari arvostelee, mutta ei aseta ratsukkoa paremmuusjärjestykseen luokan sisällä, jos ratsastaja putoaa ponin selästä. 
 • Tuomarin tulee olla ehdottoman puolueeton. 
 • Tuomarin tulee varmistaa sihteeriltä jaettavien palkintojen määrä. 
 • Tuomareita muistutetaan arvostelemaan sen hetkistä suoritusta, ei mahdollisia entisiä tai tulevia suorituksia. 
 • Tuomarin tulee huomioida ponin ikä. 
 • Tuomarin ei tule puhutella ketään kehässä nimeltä, mutta kaikille tulee olla kohtelias 

 


 

Ratsastusluokkien säännöt ja kulku 

Yleiset säännöt ratsastusluokkiin:

 • Pukeutumisen tulee olla siisti sekä ponin ratsastajalla että taluttajalla 
 • Hyväksytty turvakypärä on pakollinen; keskivaikeassa ja vaikeassa rats. luokassa, sekä working hunter luokissa kypärän tulee olla VG1 tai EN 1384:2017 merkitty ja leukaremmin tulee olla kiinnitetty, myös muissa luokissa suositellaan em. hyväksynnän täyttäviä kypäriä. Kiinnitettävä erityistä huomiota kypärän sopivuuteen. 
 • Kannukset on kielletty, myös verryttelyssä 
 • Turvaliivi on sallittu 
 • Hiukset siististi kiinni 
 • Ei suuria ja roikkuvia koruja 
 • WHP-luokissa turvaliivi suositeltava 
 • ​Ohjelmien raviosuudet suoritetaan kevyessä ravissa. 

Suositeltavat asut Ratsastusluokkiin:

 • Englantilainen ratsastusasu eli ruskea/ruudullinen ratsastustakki, vaaleat ratsastushousut, jodhpurit, solmio ja tummat hanskat
 • Kouluratsastuksen kilpailuasu eli musta/tumma ratsastustakki, saappaat, valkoiset ratsastushousut, valkoinen kilpailupaita, poolo tai plastrong, valkoiset tai takin väriset hanskat
 • Muu siisti asu, hillityn värinen paita, liivi, takki tai neule ja väreihin sopivat hanskat

Ponin ikä:

 • Lasketaan 1. tammikuuta alkaen
 • Ratsastusluokkiin saavat osallistua 4-vuotiaat ja sitä vanhemmat tammat ja ruunat. Ori saa osallistua helppoon ratsastusluokkaan. Ori saa myös osallistua vaikeaan ratsastusluokkaan ja WHP-luokkiin, mutta huoltajan täytyy anoa yhdistykseltä lupa alle 16-vuotiaalle ratsastajalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Keskivaikeaan ratsastusluokkaan ei saa osallistua orin kanssa.

Ponin varusteet:

 • Siistit, puhtaat, ehjät ja ponille sopivat hillityn väriset varusteet. 
 • Turparemmi pakollinen 
 • Sallitut kuolaimet ratsastusluokissa ovat muut paitsi kankikuolaimet, gägit ja hackamore. Myös kuolaimettomat suitset ovat sallitut, paitsi WHP luokissa. 
 • Apuohjien käyttö kielletty 
 • Satulan istuvuuden parantamiseksi saa käyttää satulan muotoista, hillityn väristä satulahuopaa, romaania tai muuta vastaavaa satulan alle laitettavaa apuvälinettä, kuitenkin huomioiden, etteivät ne häiritse ponin arvostelua. Myös ilman huopaa voi mennä. 
 • Letitys ja ponin koristelu kielletty 
 • ​Raipan max. pituus 75 cm 
 • Talutusluokassa raippa on sallittu ainoastaan taluttajalla 
 • Kannukset kielletty, myös verryttelyssä 
 • Pintelit ja suojat eivät ole sallittuja, paitsi WHP luokissa 
 • ​Hillityt ääniavut sallittuja 

Muuta:

 • Kilpailualueella on noudatettava hyviä hevostaitoja kaikessa ponin käsittelyssä
 • Sekä kilpailija että poni saavat osallistua kuhunkin luokkaan vain kerran päivän aikana
   

Ratsatusluokat ja niiden luokkakohtaiset ohjeet:

 • Talutusluokka, käynti
   

  • ​​Ratsastajan suositellaan olevan alle 4-vuotias, myös vanhempia otetaan mukaan ja ilmoittautumismäärän ollessa 8 tai enemmän voidaan luokka jakaa alle ja yli 4-vuotiaisiin. Luokka mennään taluttajan kanssa käynnissä. 
  • Suositellaan kahvaa, josta lapsi voi pitää turvallisesti kiinni, säilyttäen hyvän istuma-asennon ponin selässä. 
  • Taluttaja kulkee miellellään lapsen kohdalla ponin sivussa, voiden tarvittaessa tukea lasta. Jos turvallisuus edellyttää, voi kehässä olla lapsen rinnalla toinenkin avustaja, joka tukee lasta suorituksen ajan, toisen avustajan keskittyessä ponin ohjaamiseen. 
  • Talutin kiinnitetään turparemmiin. 
  • Taluttimen tulee olla löysällä ja se on pidettävä kiinnitettynä koko kehässä olon ajan. Taluttajan tulee olla täyttänyt 12 vuotta, orin taluttajan kuitenkin 16 vuotta. 
  • Ohjan on kuljettava suoraan kuolaimesta ratsastajan käteen. 

 • Helppo luokka 
   

  • Ratsastaja saa kilpailla sen kauden alusta, jolloin täyttää 4 vuotta sen kauden loppuun, jolloin täyttää 8 vuotta. 
  • Ratsukolla on oltava taluttaja. 
  • Kypärä ei ole taluttajalla pakollinen, mutta oria taluttavalle kypärän käyttöä suositellaan 
  • Talutin kiinnitetään turparemmiin. 
  • Taluttimen tulee olla löysällä ja se on pidettävä kiinnitettynä koko kehässä olon ajan. Taluttajan tulee olla täyttänyt 12 vuotta, orin taluttajan kuitenkin 16 vuotta. 
  • Ratsukon tulee pystyä esittämään ravia. 
  • Ohjan on kuljettava suoraan kuolaimesta ratsastajan käteen. 
  • Ratsastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin samalla ponilla keskivaikeassa ratsastusluokassa, eikä millään ponilla vaikeassa ratsastusluokassa. Kesken kauden ratsukko voi siirtyä keskivaikeaan ratsastusluokkaan. Tällöin ratsukko menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan helppoon ratsastusluokkaan. Rajoitus ei koske ponia. 
  • Finaalin voittanut ratsukko ei saa osallistua seuraavalla kaudella ko. luokkaan. 
  • ​​​Ohjelman raviosuudet suoritetaan kevyessä ravissa. 
    
 • Keskivaikea luokka 
   
  • Ratsastaja, joka osallistuu tähän luokkaan, ei saa olla täyttänyt 11- vuotta 1.1. mennessä. 
  • Ratsukoilla ei ole luokassa taluttajaa. 
  • Ratsastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin eikä kilpailla samalla kaudella samalla ponilla vaikeassa ratsastusluokassa. Kesken kauden ratsukko voi siirtyä vaikeaan ratsastusluokkaan. Tällöin ratsukko menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan keskivaikeaan ratsastusluokkaan. 
  • Finaalin voittanut ratsukko ei saa osallistua seuraavalla kaudella ko. luokkaan. 
  • ​Ohjelman raviosuudet suoritetaan kevyessä ravissa. 
    
 • Vaikea luokka
   

  • Ratsastaja, joka osallistuu tähän luokkaan, ei saa olla täyttänyt 16 vuotta 1.1. mennessä. 
  • Jos ratsukko on siirtynyt kesken kauden keskivaikeasta ratsastusluokasta vaikeaan, se menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan keskivaikeaan ratsastusluokkaan. 
  • Ratsukolla on oltava kehässä mukanaan avustaja, joka tulee avustamaan ponin riisumisessa maasta esittämistä varten yksilösuorituksen jälkeen. 
  • Ohjelman raviosuudet suoritetaan kevyessä ravissa. 

Ratsastusluokkien kulku

 • ​Kaikki aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Tästä osuudesta myöhästyneitä poneja tuomarin ei tarvitse arvostella. Suoritusta jatketaan tuomarin/sihteerin ohjeiden mukaisesti. 
 • Helpoissa luokissa yksilöohjelma määrätyn ohjelman mukaan. Ohjelmat erillisessä liitteessä. 
 • ​Keskivaikeissa ja vaikeissa luokissa itse suunniteltu ohjelma, vaaditut liikkeet erillisessä liitteessä. Ohjelman maksimi kesto 3min. 
 • Talutusluokat 
  • ​Käyntiluokassa ponit esitetään käynnissä oikeassa kierroksessa, tämän jälkeen ponit asettuvat riviin ja palkitaan. Ratsukoita ei aseteta paremmuusjärjestykseen ja kaikki palkitaan samalla palkinnolla. Vanhempien lasten talutusluokassa ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan. Poneja ei esitetä maasta käsin. 
 • Keskivaikea luokka 
  • Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan. Poneja ei esitetä maasta käsin. 
 • Vaikea luokka 
  • Ponit esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa. 
  • Tuomari kutsuu ponit riviin ja ratsukot esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen tuomarin niin halutessa ponit riisutaan avustajan avustuksella ja esitetään maasta käsin ohjastajan esittämistaitojen ja ponin rakenteen arvostelemista varten. Maasta käsin esitetään pysähdys tuomarin edessä seisten (harjaton puoli tuomariin päin ja tuomarin puolen jalkapari avoin) käynti ja ravi tuomarin antamien ohjeiden mukaan. Ponit satuloidaan ja ne asetetaan järjestykseen ja palkitaan. 
 • Working Hunter Pony-luokat 
  • Esteradalla 4-7 mielellään maastoväristä estettä. Esteosuus suoritetaan ensimmäisenä, jos ratsu hylätään se ei saa jatkaa luokan muihin osioihin. Loppuarvosteluun kutsutaan ratsukot jotka ovat suorittaneet esteosuuden puhtaasti. Tuomarin päätöksellä myös muut voidaan kutsua loppuarvosteluun. 
  • Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti esteosuus, tämän jälkeen sileällä ratsastus ja viimeksi rakennearvostelu. Jos kaikki kolme osuutta ovat tasapistein, tuloksen ratkaisee tuomarin ääni. Päätöksestä ei voi valittaa. Rataan tutustutaan jalan tuomarin kanssa ennen luokan alkua.  
  • Ohjelmien raviosuudet suoritetaan kevyessä ravissa. 
  • WHP Helppo 
   • Ratsastaja joka osallistuu tähän luokkaan ei saa olla täyttänyt 11v 1.1. mennessä 
   • Estekorkeus min. 30cm maks. 45cm 
   • Ei sarjaesteitä 
   • Ei oksereita 
   • Ei vesiesteitä 
  • WHP Keskivaikea 
   • Ratsastaja joka osallistuu tähän luokkaan ei saa olla täyttänyt 16v 1.1. mennessä. 
   • Esteet min. 45cm, maks. 53cm ja syvyys korkeintaan 47cm 
   • Radalla voi olla sarjaeste tai oksereita 
   • Suunnan tulee vaihtua radalla kahdesti 
   • Ei vesiesteitä 
  • WHP-luokkien kulku
  1.  Esteosuus. Esteosuudella ratsukot hyppäävät yksitellen maastoestetyyppisiä, melko kiinteitä estettä. 
  2.  Ratsut esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa. Tuomari kutsuu ratsut riviin ja ratsukot esittävät yksilösuorituksensa. (ratsastusluokan tai tuomarin ohjeiden mukaan) 
  3. Rakennearvostelu. Ratsut riisutaan groomin avustuksella ja esitetään maasta käsin ohjastajan esittämistaitojen ja ratsun rakenteen arvostelemista varten. 
  4. ​Ratsut satuloidaan ja ne asetetaan järjestykseen ja palkitaan. 

 

Ohjasajoluokkien säännöt ja niiden kulku

Ohjasajon yleiset säännöt: 

 • Ohjasajon yleiset säännöt:  
 • Pukeutumisen tulee olla siisti ponin ohjastajalla, pikeepaita tai kauluspaita, liivi, neule tai takki ja hillityn väriset housut tai hame. 
 • Päähine ja hanskat ovat pakolliset 
 • Ajopiiska pakollinen 
 • Hiukset siististi kiinni, ei suuria ja roikkuvia koruja 
 • Kohtuulliset ääniavut sallittuja 
 • Pintelit ja suojat eivät ole sallittuja 
 • Letitys sallittu 
 • Alle 18-vuotiailla turvakypäräpakko ( VG1, EN 1384:2017 ), aikuisille suositeltavaa. 
 • ​Helpoissa luokissa yksilöohjelma määrätyn ohjelman mukaan. Ohjelmat erillisessä liitteessä. Keskivaikeissa ja vaikeissa luokissa itse suunniteltu ohjelma, vaaditut liikkeet erillisessä liitteessä. Ohjelman maksimi kesto 3min. 

Ponin ikä: 

 • Lasketaan 1. tammikuuta alkaen 
 • Ohjasajoluokkiin saavat osallistua 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat ponit 
 • Ori saa osallistua yli 16-vuotiaan ohjastamana, mutta huoltaja voi anoa nuoremmalle ohjastajalle lupaa osallistua orilla. Nuoremman ohjastajan täytyy olla huoltajan katseen alla kisapaikalla koko ajan. 

Suitsitus ja valjastus: 

 • Vapaa mutta siisti/hillityn värinen valjastus, pelkkä sila/selustin ilman rintaremmiä ja roikkuvia remmejä 
 • Ohjasajoluokissa on valjakkosääntöjen mukaisesti sallittu muut kuolaimet paitsi hackamore ja gagit. 
 • Turparemmi pakollinen 
 • Silmälaput sallittu 
 • ​Apuohjien ja kielihihnan käyttö kielletty 

Muuta: 

 • Ohjastaja saa osallistua yhdellä ponilla luokkaa kohti 
 • Ohjastaja saa osallistua helppoon ja vaikeaan luokkaan samalla kaudella, mutta eri ponilla 
 • Poni saa osallistua helppoon ja vaikeaan luokkaan samassa osakilpailussa, mutta eri ohjastajalla 
 • Ohjastajan alaikäraja on 8 vuotta, yläikärajaa ei ole 
 • Kilpailualueella on noudatettava hyviä hevosmiestaitoja kaikessa ponin käsittelyssä 

Ohjasajoluokat ja niiden luokkakohtaiset säännöt: 

 • Kaikki aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Tästä osuudesta myöhästyneitä poneja tuomarin ei tarvitse arvostella. 

 • Helppo luokka 

  • Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan.

  • o Finaalin voittanut valjakko ei saa osallistua seuraavalla kaudella ko.luokkaan

  • o Ohjastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin samalla ponilla keskivaikeassa ohjasajoluokassa.  Kesken kauden valjakko voi siirtyä keskivaikeaan ohjasajoluokkaan.Tällöin valjakko menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan helppoon ohjasajoluokkaan. Rajoitus ei koske ponia.

 • Keskivaikea luokka 

  •  Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan.

  • Ohjastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin samalla ponilla vaikeassa ohjasajoluokassa.  Kesken kauden valjakko voi siirtyä vaikeaan ohjasajoluokkaan. Tällöin valjakko menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan keskivaikeaan ohjasajoluokkaan. Rajoitus ei koske ponia

 • Vaikea luokka 

  • Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat riviin ja esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen ponit asetetaan järjestykseen ja palkitaan.

 


Ajoluokkien säännöt ja niiden kulku

Ajoluokkien yleiset säännöt: 

 • Kuskin asu:
  • Pukeutumisen tulee olla siisti ponin ohjastajalla ja groomilla.
  • Päähine, ajopiiska ja käsineet pakolliset, käsineet mielellään ohjien väriset
  • Takki ja ajoesiliina suositeltavat
  • Alle 18-vuotiailla turvakypäräpakko ( VG1, EN 1384:2017 ), aikuisille suositeltavaa
  • Hiukset siististi kiinni
  • ​Ei suuria ja roikkuvia koruja 
    
 • Suitsitus ja valjastus: 
  • Siistit/hillityn väriset, puhtaat, ehjät ja ponille sopivat varusteet 
  • Vaunun, valjastuksen, ponin ja ohjastajan tyylit yhtenevät 
  • Valjastus: Valjakkovaljaat, joissa vetoliinat ja mäkivyö, rintavaljaat tai ravivaljaat 
  • Tärkeintä on, että valjaat ja kärryt ovat oikein kiinnitetty ja ovat ponille hyvät vetää 
  • Ajoluokissa on valjakkosääntöjen mukaisesti kaikki muut kuolaimet sallittu paitsi hackamore ja gagit 
  • Silmälaput sallittu 
  • Letitys sallittu 
  • Suojien käyttö kielletty 
  • Apuohjien ja kielihihnan käyttö kielletty 
  • Potkuremmin käyttö sallittu 
  • ​Silan istuvuuden parantamiseksi saa käyttää silan muotoista, neutraalin väristä silatyynyä tai muuta vastaavaa silan alle laitettavaa apuvälinettä, kuitenkin huomioiden, etteivät ne häiritse ponin arvostelua. 
    
 • Ponin ikä: 
  • Lasketaan 1. tammikuuta alkaen 
  • Ajoluokkiin saavat osallistua 4-vuotiaat ja sitä vanhemmat ponit 
  • Ori saa osallistua yli 16-vuotiaan ohjastamana, mutta huoltaja voi anoa yhdistykseltä nuoremmalle ohjastajalle lupaa osallistua orilla ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Huoltajan tulee olla nuoremman ohjastajan välittömässä läheisyydessä kilpailupaikalla koko ajan. 
    
 • Muuta: 
  • Vaunuavustaja sallittu ja suositeltu 
  • Ohjastaja saa osallistua yhdellä ponilla luokkaa kohti 
  • Ohjastaja saa osallistua helppoon ja vaikeaan luokkaan samalla kaudella, mutta eri ponilla 
  • Poni saa osallistua helppoon ja vaikeaan luokkaan samassa osakilpailussa ja samalla kaudella, mutta eri ohjastajalla 
  • Ohjastajan alaikäraja on 10 vuotta, yläikärajaa ei ole 
  • Kilpailualueella on noudatettava hyviä hevosmiestaitoja kaikessa ponin käsittelyssä 
  • Osallistua voi yksiköllä tai parivaljakolla 
  • ​Mahdollisuuksien mukaan valjakkotarkastus luokan alussa 

Ajoluokat ja niiden luokkakohtaiset säännöt ja ohjeistukset: 

 • Kaikki luokkaan osallistuvat aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Tuomari voi halutessaan pyytää ryhmää ravaamaan. Tämän jälkeen valjakot odottavat vuoroaan kehän ulkopuolella/ verryttelyalueella. Jokainen kutsutaan erikseen suorittamaan yksilösuorituksensa. 

 • Helppo luokka 
  • Helpoissa luokissa yksilöohjelma määrätyn ohjelman mukaan. Ohjelmat erillisessä liitteessä. 
  • Helpon ajoluokan finaalin voittanut valjakko ei saa osallistua seuraavalla kaudella ko. luokkaan 
  • Ohjastaja ei saa olla kilpaillut aikaisemmin samalla ponilla vaikeassa ajoluokassa.  Kesken kauden valjakko voi siirtyä vaikeaan ohjasajoluokkaan. Tällöin valjakko menettää jo mahdollisesti hankitun finaalipaikan helppoon ajoluokkaan. Rajoitus ei koske ponia.

 • Vaikea luokka 
  • Vaikeissa luokissa itse suunniteltu ohjelma, vaaditut liikkeet erillisessä liitteessä. Ohjelman kesto noin 3min. 

 

 

Sivun alkuun